HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Slot Schaesberg

Slot Schaesberg

Tot een paar jaar geleden lagen het kasteel, de hoeve en de landerijen van slot Schaesberg er verwaarloosd bij. Nu wordt er echter gezamenlijk actie ondernomen om een waardevol stuk historie te behouden.

Voor de ontwikkeling van het gebied werkt de gemeente nauw samen met onder andere buurtverenigingen, de in het gebied gelegen vis- en volkstuinvereniging, agrarische bedrijven, diverse natuurorganisaties, scouting, heemkundevereniging OCGL en de Archeologie Werkgroep Landgraaf.

Kijk voor meer informatie op de website van Slot Schaesberg ».

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden