HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Steenenkruisweg, Hekeleweg, Moershei en Jennewegske - aanpak wateroverlast

Steenenkruisweg, Hekeleweg, Moershei en Jennewegske - aanpak wateroverlast

De gemeente Landgraaf werkt hard aan het oplossen van een aantal knelpunten op het gebied van wateroverlast. Ook in de straten Steenenkruisweg, Hekeleweg, Moershei en Jennewegske wordt gezocht naar een oplossing. Dit doen we samen met de bewoners van deze straten. 

Op maandag 14 mei hebben wij een inloopbijeenkomst gehad waar bewoners hun wensen, ideeën, behoeften, knelpunten of verbeterpunten konden aangedragen. Op basis hiervan hebben wij enkele schetsontwerpen gemaakt. Op dinsdag 25 september hebben wij deze schetsontwerpen met de bewoners besproken. Op basis daarvan hebben wij nog enkele aanpassingen gedaan en het ontwerp definitief gemaakt. Het definitief ontwerp vindt u ook in onderstaande pdf.  

We streven ernaar om het plan in 2019 uit te kunnen voeren.

Update

Door een landelijk ingestelde nieuwe normering omtrent bodemverontreiniging zijn we genoodzaakt om nieuwe bodemonderzoeken in het werkgebied te verrichten. Hierdoor zal de planning van de uitvoering veranderen.

In de nieuwe planning zal de aanbestedingsprocedure medio november starten. De start van de uitvoering schuift op naar het voorjaar 2020. Voor aanvang van de werkzaamheden zult u nog door de aannemer geïnformeerd worden over de fasering van het werk en wat dat voor de bereikbaarheid van uw woning inhoud.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden