HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Werken aan veilige bossen

Werken aan veilige bossen

Update:  de werkzaamheden in het Eyckhagenbos zijn in afronding. Vanaf 16 december wordt gewerkt door de aannemer in het Kisselsbos.

We anticiperen op de snelle klimaatverandering

Het klimaat in Nederland verandert. Dat merkt iedereen. De laatste twee jaar gaat de klimaatverandering echter zó snel dat deze de duurzame instandhouding van de bossen van de gemeente Landgraaf ernstig bedreigt.

Bijzonder hoge temperaturen zorgen voor afsterven

De problemen worden veroorzaakt door het langdurig uitblijven van neerslag, in combinatie met bijzonder hoge temperaturen. Daardoor wordt de groeiplaats van de bossen zó droog dat oude bomen, die zich voorheen gezond hebben kunnen ontwikkelen, afsterven. Het zijn vooral beuken die het op dit moment niet redden. Ook andere boom- en struiksoorten sterven door de droogte af of worden erdoor bedreigd.

Dode en gevaarlijk bomen worden geveld 

Als eerste actie worden dit jaar en in 2020 de risico- en attentiebomen gemarkeerd. Vanwege de veiligheid worden risicobomen zo snel mogelijk aangepakt. De bossen blijven tijdens de werkzaamheden veilig toegankelijk maar u gaat zeker iets van de extra activiteiten merken. Tot en met de winter van 2020 worden over alle bossen dode en gevaarlijke bomen geveld.

We maken klimaat bestendigere bossen

Als tweede actie gaat de stichting Bosbeheer Landgraaf in samenwerking met bosbouwkundig bureau Buiting Advies een plan ontwikkelen om onze gemeentelijke bossen klimaat bestendiger te maken. Dit plan gaat een behoorlijke impact op de bossen hebben. Delen van het bos worden omgevormd naar bossen met een boomsoortensamenstelling die beter aangepast is aan het veranderende klimaat. Naast onze veiligheid nu is het belangrijk om gezonde bossen door te geven aan de volgende generaties.

Meer informatie

De actuele planning van de werkzaamheden wordt in de bossen door infoborden bekend gemaakt en waar nodig wij huis-aan-huis brieven. Ook is er de mogelijkheid voor inwoners van Landgraaf om mee te doen aan een georganiseerde wandeling. Tijdens de wandeling is er meer visie op het toekomstbestendig maken van de bossen. 

Vertraging gehad door brand bij de machine

Vanwege een brand bij de machine is er vertraging opgelopen in de planning. De aangemerkte bomen in het Kapellerbos gaan we op korte termijn vellen. Dit voor de veiligheid. Het opruimen van de gevelde bomen gebeurt later vanwege de machines die daarvoor nodig zijn. Hierdoor kan het bos dus tijdelijk wat rommeliger uitzien. De veiligheid heeft hier de prioriteit. 

We houden u op de hoogte. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden