HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg

Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg

De provincie Limburg heeft plannen gemaakt voor de aanpak van een aantal wijken in Zuid-Limburg (Parkstad Limburg). Het doel is behouden en verbeteren van de kwaliteit van wonen. Binnen Parkstad Limburg maken vijf wijken deel uit van deze Limburgse Wijkenaanpak. Nieuwenhagen met toevoeging van Lichtenberg is één van deze vijf wijken.

Om zo goed mogelijk in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het dalen van het aantal geboortes en de stijging van de gemiddelde leeftijd, werken de provincie Limburg, Parkstad Limburg, Hestia groep en de gemeente Landgraaf samen om het wijkontwikkelingsplan te realiseren.  Elke partij ondersteunt het proces daarbij vanuit de eigen kennis en expertise.

Stand van zaken projecten wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg

Van de projecten uit het wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg zijn, tot nu toe, vijf projecten opgeleverd. De Surinametuin, parkeerterrein Pasweg, het project Oude Landgraaf (Mgr. Paredisstraat), het project doorsteek Beethovensingel-Bartokring en het project Lichtenberg.

In 2015 is ook het zorgcomplex Heiveld (intramurale zorg) opgeleverd. Men is gestart met de bouw van 30 grondgebonden woningen op deze locatie. De uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot de infrastructuur en de ontmoetingstuin zijn nog volop gaande.

In 2014 is de locatie Gulpers vrijgemaakt van bebouwing en in 2015 zijn ook daar de bouwwerkzaamheden gestart.

De uitvoering van het deelproject Bartokring (verbinding tussen het stadspark en de Bartokring in de vorm van een oversteekvoorziening aan de Beethovensingel) is in 2015 afgerond.

De bouw van het KIA is in 2015 gestart. De oplevering van het KIA met de bijbehorende infra vindt naar verwachting in 2016 plaats.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden