HOME  |  Over Landgraaf  |  Projecten en plannen  |  Willem Dreesstraat - rioolvervanging en wegreconstructie

Willem Dreesstraat - rioolvervanging en wegreconstructie

We gaan het riool in de Willem Dreesstraat vervangen door een volledig nieuw riool. Daarbij wordt ook de weginrichting volledig nieuw aangelegd. De planning is om rond maart 2019 te starten met de feitelijke werkzaamheden.

Begin 2017 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Tijdens twee bijeenkomsten hebben de bewoners de mogelijkheid gehad om hun ideeën en wensen kenbaar te maken. Op basis daarvan hebben wij een definitief ontwerp vastgesteld. Een van de belangrijkste wijzigingen is, dat de Willem Dreesstraat een 30km-zone wordt. De huidige aanduiding en inrichting als woonerf komt daarmee te vervallen.

Ook het kruispunt met de Hovenstraat wordt aangepast. Dit wordt een gelijkwaardig kruispunt hetgeen betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. Momenteel moet het verkeer uit de Willem Dreesstraat nog voorrang geven aan al het verkeer op de Hovenstraat.

Bij de verdere uitwerking van het definitief ontwerp naar bestekstekeningen hebben wij, als gevolg van noodzakelijke aanvullende vooronderzoeken en werkzaamheden van de nutsbedrijven, wat vertraging opgelopen. De bestekstekeningen zijn inmiddels wel gereed. De tekening met daarop het wegontwerp vindt u in onderstaande pdf.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden