HOME  |  Over Landgraaf  |  Veiligheid  |  Als de sirene gaat

Als de sirene gaat

Bij gevaarlijke situaties is het belangrijk dat u weet wat u moet doen.

De sirenetest

Om u bekend te maken met het geluid van de sirene vindt op elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur een oefenalarm plaats. Schrik dan niet; het is loos alarm.

In alle andere gevallen geldt:

Ga naar binnen als de sirene gaat

 • Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
 • Sluit dan onmiddellijk alle deuren en ramen. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit (de stekker zit vaak in de meterkast), of zet het systeem op de laagste stand. Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic)..
 • Geef mensen die bij u aanbellen de gelegenheid om te schuilen.
 • Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.

Zet de radio of tv aan

 • Luister naar de radiozender L1, in de ether op FM 95.3 op de kabel 89.4. Deze regionale radio heeft tijdens een ramp de rol van officiële rampenzender. U krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op. Voor vragen over de sirene kunt u terecht bij de gemeente. Bij een nationale ramp is  Nederland 1 of Radio 1 de officiële rampenzender.
 • Kijk indien mogelijk ook naar L1 TV, teletekstpagina 112 of op onze gemeentelijke website.

Als u huis en omgeving moet verlaten

 • Sluit gas, water en licht af.
 • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
 • Sluit uw woning af en controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
 • Blijf bij een grote brand laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Lukt dit niet? Ga dan voor een raam staan waar de brandweer u kan zien.

Vervoer

 • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
 • Luister naar de verkeersinformatie via de radio.
 • Volg de route die de politie aangeeft.
 • Ga naar het opvangcentrum of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.
 • Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren is er speciaal vervoer tijdens een ramp of crisis. De instellingen (verzorgings- of bejaardenhuizen en/of scholen) waar deze mensen op dat moment zijn, zorgen hiervoor.

Wat moet u NIET doen als de sirene gaat?

 • Bel nooit met het nationale alarmnummer 1-1-2. Bel ook niet met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales kunnen dan overbelast raken. Dat heeft ernstige gevolgen voor het op gang komen van hulp.
 • Haal uw kinderen niet uit school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de school.

Wanneer is het buiten weer veilig?

U kunt weer naar buiten als u op de rampenzender heeft gehoord dat de situatie weer veilig is. Het is dus niet veilig als de sirene ophoudt met loeien!

Meer informatie

Kijk op de website Crisis.nl » voor meer informatie of neem contact op met de gemeente.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden