HOME  |  Over Landgraaf  |  Veiligheid  |  Geweld op straat

Geweld op straat

Straatgeweld valt niet te accepteren, maar het komt voor.
En elke keer dat het gebeurt, is een keer teveel. Voor het slachtoffer geldt: een klap op straat kun je een leven lang voelen. Het ergste wat u dus kunt doen, is niets doen!

Straatgeweld, daar kunnen we samen iets aan doen.

Wat kunt u / mag u als getuige doen?

We horen vaak dat we niet 'voor eigen rechter mogen spelen' en dat de daders nog beter beschermd worden dan de slachtoffers. Toch kunt u als getuige van geweld op straat wel degelijk iets doen:

1. Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan.

  • Schat in wat verstandig is om te doen en wat niet: uw eigen veiligheid staat daarbij altijd voorop. Het brengt risico's met zich mee om een dader alleen te overmeesteren; pas hier dus mee op.
  • U bent als burger bevoegd om een verdachte aan te houden of uzelf of anderen te beschermen of te verdedigen. U mag de geweldplegers tegenhouden en daarbij 'gepast geweld' gebruiken. Dat houdt in dat u niets méér mag doen dan nodig is om de dader te stoppen.
  • Mobiliseer omstanders. Samen staat u sterker. Zijn er meer mensen in de buurt? Vraag ze om hulp: blijf niet staan, doe iets! Bel anders aan bij een huis in de buurt, of zorg op een andere manier voor versterking.
  • Misschien kunt u met z’n allen de dader(s) afleiden, intimideren, isoleren, of het slachtoffer bevrijden. Let wel goed op of er wapens in het spel zijn.
  • Maak flink lawaai; roep 'Help!' of 'Brand!'. U alarmeert hiermee anderen in uw omgeving die hulp kunnen bieden. Bovendien wordt de de dader wellicht afgeschikt of in verwarring gebracht.

2. Bel het alarmnummer 1-1-2
Gebruik uw mobiele telefoon of de dichtstbijzijnde telefooncel en meld het geweld bij de politie.

3. Blijf bij het slachtoffer
Ook als u geen EHBO-diploma heeft, kunt u iets doen. Spreek een paar bemoedigende woorden of leg uw jas over het slachtoffer als het koud is.

4. Maak foto's voor de politie en meldt u als getuige
Onthoud in ieder geval de kenmerken van de dader(s). U kunt het signalement meteen doorgeven als u 1-1-2 belt of kunt het zo snel mogelijk noteren om later door te geven.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden