HOME  |  Over Landgraaf  |  Veiligheid  |  Risicokaart

Risicokaart

Risicovolle gebieden in uw woon-, werk- of leefomgeving zijn in kaart gebracht in een zogenaamde risicokaart. Aan de hand van de risicokaart en het rampenplan is de brandweer in staat bij branden en calamiteiten effectief en adequaat hulp te verlenen.

Kijk voor meer informatie op de website Risicokaart ». Deze website bevat onder andere foto's, overzichtskaarten en informatie over gevaarlijke stoffen en transportroutes van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden