HOME  |  Over Landgraaf  |  Veiligheid  |  Wateroverlast

Wateroverlast

We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien die voor veel overlast zorgen en veiligheidsrisico's met zich mee brengen. U kunt zelf een aantal zaken doen om deze te voorkomen. 

  • Door extreme regenbuien wordt de grond verzadigd en dichtgeslagen. Dit zorgt ervoor dat er bij eventuele nieuwe buien sneller wateroverlast kan optreden.Trek daarom dichtgeslagen perceelgedeelten los, zodat de bodem weer water kan opnemen.
  • Gebruik, als het water komt, zandzakken en vuilniszakken om deuren en garage poorten te barricaderen. Heeft u geen zandzakken? Gebruik dan bijvoorbeeld zakken tuinaarde, vuilniszakken met grond e.d.

  • Controleer of afvoerputjes bij uw woning en kolken in uw straat vrij zijn van bladeren.

  • Zet de auto aan het begin van een harde bui tijdig op een hogere plaats.

  • Loop/fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. Deze open putten zijn door het (modder)water niet meer zichtbaar.

  • Rijd niet met auto's door ondergelopen straten. U veroorzaakt een golf die woningen kan binnenstromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan de auto oploopt.

  • Laat kinderen niet in het water spelen. Het blijft (sterk) verdund rioolwater met uitwerpselen.

  • Verschuif geen wegafzettingen. Auto's die na u komen, kunnen de afzetting dan missen, met alle gevolgen van dien.

  • Sluit wc-deksels in verband met mogelijk opspattend water.

Centraal Meldpunt Water

Acute wateroverlast kunt u melden via het Centraal Meldpunt Water van Waterschap Limburg, telefoonnummer 0800 – 0341.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden