HOME  |  Over Landgraaf  |  Veiligheid  |  WhatsApp Buurtpreventie

WhatsApp Buurtpreventie

Logo whatsapp buurtpreventie

In Landgraaf ontstaan steeds meer WhatsApp Buurtpreventiegroepen om een veilige woon- en leefomgeving te realiseren. De gemeente juicht dit burgerinitiatief toe en draagt hieraan bij door het plaatsen van de WhatsApp Buurtpreventieborden.

Bij WhatsApp Buurtpreventie maken buurtbewoners via WhatsApp op hun smartphone een groep aan. In deze groep kunnen ze berichten aan elkaar sturen over de veiligheid in hun omgeving. Het doel van een Whatsapp Buurtpreventiegroep is het zorgen voor meer ‘ogen en oren' in de buurt en het delen van berichten over verdachte omstandigheden. Deze oplettendheid kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een woninginbreker zijn acties staakt en de buurt verlaat. Bij het delen van een bericht over een dringende verdachte situatie moet wel altijd eerst melding bij de politie worden gemaakt via 112 zodat deze snel kan optreden.

Bestaande WhatsApp-groepen

Steeds meer wijken en buurten starten deze WhatsApp-groepen met elkaar op. Landgraaf kent al 50 WhatsApp-groepen verdeeld over de wijken Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Wilt u weten of er in uw buurt al een WhatsApp-groep bestaat of wilt u zelf lid worden van een groep, kijk dan op de landelijke website van Wabp ».

Bent u beheerder van een al bestaande WhatsApp-groep, gebruik dan de link ‘Beheer uw eigen groep’ op de startpagina van Wabp » om uw groep aan te melden of te wijzigen. De beheerder van een WhatsApp-groep is zelf verantwoordelijk voor het informeren van de deelnemers van zijn WhatsApp-groep.

WhatsApp Buurtpreventie borden

De gemeente Landgraaf ondersteunt het burgerinitiatief door duidelijk herkenbare borden te plaatsen aan het begin en het einde van een buurt of wijk waarin zich een WhatsApp-groep bevindt. Alleen WhatsApp-groepen die geregistreerd zijn op Wabp » komen in aanmerking voor dergelijke borden.

De gemeente blijft eigenaar van de borden en bepaalt waar de borden geplaatst worden. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het eventueel verplaatsen van borden. Het is niet toegestaan eigen borden te plaatsen. Wilt u in aanmerking komen voor borden met het WhatsApp Buurtpreventie-logo, neem dan contact op met de wijkcoördinator, via tel. 14 045.

Zelf aan de slag, spelregels en handleiding

Voor het opzetten van een WhatsApp-groep is het raadzaam om een aantal spelregels in acht te nemen. Zo is voor elke deelnemer van de groep duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt. Daarnaast is er een handleiding WhattsApp Buurtpreventie beschikbaar. Deze kunt u tevens gebruiken bij het opstarten van een WhatsApp-groep. De spelregels en handleiding vindt u hier beneden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator uit uw wijk, via ons algemene telefoonnummer.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden