HOME  |  Over Landgraaf  |  Verkeershinder  |  Honigmannstraat: vervangen bomen en overige werkzaamheden

Honigmannstraat: vervangen bomen en overige werkzaamheden (11-02-2019)

In opdracht van de gemeente landgraaf gaan de Algemene Bomendienst Limburg en aannemersbedrijf Strada de komende weken werken in de Honigmannstraat: op zaterdag 9 februari worden de bomen gekapt. Op dinsdag 19 februari starten we met het verwijderen van de bestratingen rondom de bomen. Daarna worden zo snel mogelijk de stronken verwijderd, de trottoirs en parkeervakken weer hersteld en de nieuwe boomplantgaten gemaakt. Deze werkzaamheden nemen in totaal ongeveer 2 tot 3 weken in beslag. Uiteraard is dit afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het herplanten van de bomen gebeurt op een later tijdstip.

Deze werkzaamheden vinden plaats binnen het project 'achterstallig onderhoud bomen'.

Bereikbaarheid

De Honigmannstraat is de gehele uitvoeringsduur bereikbaar. Het is echter wel mogelijk dat er enige oponthoud ontstaat. In onderstaand verkeersplan kunt u zien hoe tijdens de werkperiode de verkeers- en voorrangssituatie geregeld is. 

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden