HOME  |  Over Landgraaf  |  Verkeershinder  |  Rioolreconstructie Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat

Rioolreconstructie Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat (19-11-2018)

In de Olmenstraat, Esdoornstraat en Rechtstraat vernieuwt de gemeente het riool. Daarnaast worden alle vuilwater huisaansluitingen vervangen en regenwater afgekoppeld. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met week 38 (2019).

Tijdens de werkzaamheden zijn wij genoodzaakt om de straat/straten waarin gewerkt wordt, af te sluiten. Uiteraard worden er omleidingsroutes ingesteld en informeert de aannemer de bewoners van de straten met brieven. 

Meer informatie over het project en de fasering vindt u op onze projectpagina.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden