Patrick Mevissen is dit jaar 25 jaar raadslid van de gemeente Landgraaf. Het raadswerk doet hij na een kwart eeuw nog steeds met plezier. ‘Het is fijn om je in te zetten voor de leefbaarheid van Landgraaf.’

25 jaar raadslid, dat is een hele poos. Wat houdt het leuk?
‘Je staat er eigenlijk niet bij stil, maar die 25 jaar zijn voorbijgevlogen. Ik heb het raadswerk altijd leuk en interessant gevonden. Het is mooi om iets voor de gemeenschap te doen. Ik vind het fijn als we positieve feedback krijgen wanneer we iets hebben gerealiseerd. Al kun je het nooit voor iedereen goed doen.’

Heb je in die 25 jaar ooit getwijfeld om met het raadswerk te stoppen?
‘Nee, nooit. Ik heb me in al die jaren nooit afgevraagd of ik nog wel door moest gaan. Dat was voor mij een vanzelfsprekendheid. Ik heb nooit getwijfeld of gedacht: ik vind niet meer leuk of ik vind het te zwaar.’

Hoe zorg je ervoor dat het niet te zwaar wordt?
‘Ik heb een thuisfront dat achter me staat. Sommige mensen vergeten dat wanneer je bepaald werk goed wil doen, daar tijd in gaat zitten. Je hebt namelijk veel vergaderingen. Als je je ook nog op een andere manier maatschappelijk inzet of lid bent van een vereniging, ben je al snel drie of vier avonden in de week weg. Als het thuisfront niet achter je staat, kun je er beter niet aan beginnen. Ik weet niet of iedereen zich dat realiseert.’

Als je terugkijkt op 25 jaar raadlidmaatschap, waar ben je dan het meest trots op?
‘Ik ben twee keer naar voren geschoven door de raad voor iets minder prettigs. De financiën waren toen van dien aard dat niet meer alles mogelijk was. Twee keer hebben we gekeken naar hoe we daar mee moeten omgaan. We hebben uitgezocht welke maatregelen we konden treffen zonder dat inwoners daar veel last van hadden. Dat deed ik samen met een commissie. Ik vind dat we daar goed in geslaagd zijn. Landgraaf Verbindt is een element dat uit die commissievergaderingen voortvloeide. Dat is een samenwerkingsverband dat zoekt naar mogelijkheden om elkaars talenten, ervaringen en kennis in te zetten en te bundelen.’

Wat vind je nu de grootste uitdaging voor Landgraaf?
‘Dat zijn er eigenlijk een paar. Natuurlijk speelt ‘duurzaamheid’ een grote rol. We moeten kijken naar hoe we de inwoners meer bij dat thema kunnen betrekken. Daarnaast speelt er veel in het sociale domein. In 2015 heeft het Rijk veel taken overgeheveld naar de gemeente. Dat werkt niet zoals Den Haag dat voor ogen had. Zeker niet voor deze regio waar vergrijzing meespeelt en waar steeds meer vragen rondom jeugdzorg spelen. Dat zijn punten waar we mee aan de slag moeten.’