Eind vorig jaar heeft een aantal inwoners in de omgeving van de Veeweg een verzoek ingediend om in (een deel van) het Bert Janssenpark een honden-losloopgebied te realiseren.

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders hiermee ingestemd onder een
aantal voorwaarden:

  1. Het betreft een pilot/proef van maximaal 2 jaar, waarbij elk halfjaar een evaluatie plaatsvindt.
  2. Er geldt een opruimplicht voor de hondenuitwerpselen

Pilot voor 2 jaar met halfjaarlijkse evaluatie

Binnen het bebouwde gebied zijn weinig of geen mogelijkheden om honden los te laten lopen. Volgens wethouder Bart Smeets voorziet realiseren van dit honden-losloopgebied in een deel van het Bert Janssenpark (grenzend aan de bestaande honden-uitlaatplaats) in deze behoefte. Hij plaatst hierbij wel een kanttekening: ‘Wij hebben geen ervaring met aangewezen losloopgebieden. Daarom voeren wij dit project uit als een experiment. Elk half jaar evalueren wij het functioneren van het losloopgebied. Ik wil de buurtbewoners dan ook vragen om aan te geven wat hun ervaringen zijn bij de tijdens het eerste half jaar. Ook de informatie die bij beide buurtverenigingen gaat binnenkomen willen wij graag bij de evaluatie betrekken. Zij weten heel goed weten wat er speelt in de buurt.” 

Opruimplicht uitwerpselen

Gebruikers van het losloopgebied zijn verplicht om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen. De uitwerpselen kunnen zij in de daarvoor bestemde bakken gooien. Dit is ook met de initiatiefnemers van deze pilot afgesproken. Wordt aan deze verplichting niet voldaan, leidt dit onvermijdelijk tot beëindiging van het experiment. Ook als er klachten komen vanuit de buurt over bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast kan dit aanleiding zijn voor een vroegtijdige beëindiging van het experiment. 

Inrichting en start werkzaamheden

Het losloopgebied wordt afgezet met een omheining. Deze bestaat uit draadhekwerk (dubbele stafmatten i.v.m. mogelijk hergebruik) van 1 meter hoog, twee tuinpoorten voor de in-/uitgang en één dubbele poort voor de maaier. De afrastering laten we met klimop begroeien ten behoeve van insecten. Het plaatsen van het hekwerk heeft reeds plaatsgevonden op 14 en 15 juni.
 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.