De Pleistraat en Rukkenerweg zijn toe aan een grote onderhoudsbeurt. De rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken worden vernieuwd. 

Eind vorig jaar hebben wij bij omwonenden geïnformeerd wat zij bij de herinrichting van hun straat belangrijk vinden. Op basis van die inbreng hebben wij twee schetsontwerpen gemaakt:

In deze schetsontwerpen ziet u onder andere hoe de wegverharding, trottoir en de groenvoorziening is ingetekend. Onderstaand leest u nog een uitgebreide toelichting op dit ontwerp.

Heeft u moeite met het lezen van de tekening of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Toelichting op het schetsontwerp

Rukkenerweg

De ligging van de huidige rijbaan wordt niet aangepast. Vanaf de Pleistraat tot aan de toegangsweg naar de tennisvereniging komt er aan de zijde van huisnummer 17 een apart trottoir. Vlak voor deze toegangsweg wordt een verkeersdrempel aangelegd in plaats van de huidige rubberen drempel. Tussen de Hoogstraat en Rukkenerweg wordt alleen een trottoir aangelegd. De resterende ruimte naast dit trottoir wordt ingericht als groenstrook.

Kruispunt Pleistraat-Brunssummerweg

De rijbaan van dit kruispunt wordt uitgevoerd in een rode kleur. Het eerste parkeervak ten zuiden van de Debetslaan wordt weggehaald en ingericht als groenstrook. Zo heeft het verkeer uit de Debetslaan beter zicht op het verkeer op de Brunssummerweg. De aansluiting van de Pleistraat op de Brunssummerweg wordt iets versmald maar is nog altijd een stuk breder dan bij gewone woonstraten vanwege het aanwezige vrachtverkeer. De groenstrook voor huisnummer 50 wordt vernieuwd en ingericht met hetzelfde groen als voor huisnummer 42.  

Pleistraat: aan één zijde wordt het trottoir opgeofferd voor parkeerplaatsen

De behoefte aan parkeerplaatsen in de Pleistraat is groot. Daarom hebben we ervoor gekozen hier zoveel als mogelijk parkeerplaatsen te realiseren. De ruimte in de Pleistraat is echter beperkt. Hierdoor is het niet mogelijk om ook aan beide kanten nog een volwaardig trottoir te realiseren. Een volwaardig trottoir is minimaal 1,50 breed zodat het geschikt is voor alle voetgangers, dus ook voor diegenen die wat minder mobiel zijn, zoals mensen in een rolstoel of ouderen met een rollator die begeleiding nodig hebben tijdens het wandelen.

In de Pleistraat is ervoor gekozen om aan de zijde van de even huisnummers zoveel als mogelijk een volwaardig trottoir te realiseren. Aan de zijde met de oneven huisnummers is ook nog wel een trottoir aanwezig maar dat is dan smaller dan 1,50 meter. 

Pleistraat: parkeerplaatsen worden aangelegd op het trottoir

Met vakken wordt duidelijk gemaakt waar men dan mag parkeren. Tussen de rijbaan en de parkeervakken wordt een schuine band aangelegd zodat de parkeerplaatsen goed bereikbaar zijn.

Pleistraat tussen de Brunssummerweg en Rukkenerweg

De rijbaan wordt iets versmald naar 5,50 meter. Dit is voldoende breedte voor een vracht-/vuilnisauto met daarnaast nog een personenauto. Aan de zijde van de even huisnummers komt overal een volwaardig trottoir van minimaal 1,50 breedte. Hier worden ook een vijftal parkeerplaatsen aangelegd. Aan de overzijde komt een smal trottoir van circa 0,90 meter. Hier wordt ook een parkeerverbod ingesteld zodat de rijbaan altijd vrij is voor het rijdend verkeer. De haakse parkeerplaatsen tegenover huisnummer 38 worden voorzien van nieuwe verharding. 

Kruispunt Pleistraat-Rukkenerweg

In verband met het vrachtverkeer wordt ook dit kruispunt iets groter vormgegeven dan in gewone woonstraten. Op het kruispunt mag niet op de rijbaan worden geparkeerd. Met het instellen van een parkeerverbod wordt dit nog eens extra aangeduid. Het kruispunt wordt in rode betonstraatstenen uitgevoerd.

Pleistraat tussen de Rukkenerweg en Hoogstraat

Het huidige éénrichtingsverkeer blijft gehandhaafd. De rijbaan wordt versmald naar 3,50 meter. Dit is een standaardmaat voor een éénrichtingsweg. Het is gebaseerd op het gebruik van een vuilnisauto alsook op een personenauto met een tegemoetkomende fietser. Aan beide kanten van de rijbaan worden parkeerplaatsen aangelegd. Aan de zijde met de even huisnummers is bijna overal een trottoir van 1,50 meter aanwezig. Vanaf huisnummer 8 richting Hoogstraat is deze 1,50 meter helaas niet helemaal haalbaar en is het trottoir op het smalste punt iets meer dan 1 meter. Aan de zijde van de oneven huisnummers komt een smal trottoir van circa 0,80 meter. Dit komt ongeveer overeen met de breedte die in de bestaande situatie ook aanwezig is. Op een paar plekken wordt aan de oneven zijde de parkeerstrook over een korte lengte onderbroken ten behoeve van de bereikbaarheid van de toegangspaadjes naar de voordeur. Om de snelheid te remmen wordt bij huisnummer 18 een verkeersdrempel aangelegd.

Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

Wij vragen omwonenden van de Pleistraat en Rukkenerweg om vóór 16 april 2022 een reactie te geven op het schetsontwerp. Met die inbreng stellen wij het definitieve ontwerp op. Uiteraard plaatsen wij dit als het gereed is op deze projectpagina. Daarna starten we pas met de voorbereidingen om het werk ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Planning

Wij verwachten komende zomer met de uitvoering te starten. Zodra het exacte tijdstip van uitvoering bekend is, informeren wij u daarover ook via deze projectpagina.