De Pleistraat en Rukkenerweg zijn toe aan een grote onderhoudsbeurt. De rijbaan, parkeerstroken, trottoirs en groenstroken worden vernieuwd. 

Definitief ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp vastgesteld van de Pleistraat en Rukkenerweg. In het schetsontwerp waren sommige opritten niet of niet goed bereikbaar. Dat is in het definitief ontwerp aangepast. De ligging van de parkeervakken in de Pleistraat is daardoor iets gewijzigd. Voor de rest is het definitief ontwerp ten opzichte van het schetsontwerp nagenoeg hetzelfde gebleven. 

In deze definitieve ontwerpen ziet u onder andere hoe de wegverharding, trottoir en de groenvoorziening is ingetekend. Heeft u moeite met het lezen van de tekening of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Planning

Om de overlast zoveel als mogelijk te beperken wordt er in 3 fases gewerkt.

overzicht van de fases uitvoering werkzaamheden Pleistraat en Rukkenerweg

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het werkgebied volledig afgesloten voor verkeer. KWS stelt omleidingsroutes in. De woningen aanliggend aan het werkvak blijven te voet en per fiets bereikbaar.

Voor fase 1 en fase 2 wordt er een tijdelijke inrit gemaakt ter plaatse van de Hoogstraat om de bedrijven, gelegen aan de Rukkenerweg, zo goed als mogelijk bereikbaar te houden. In het begin wordt hierbij een verkeersregelaar ingezet om het verkeer te begeleiden tijdens deze gewijzigde situatie.

Kruising Brunssummerweg/Pleistraat afgesloten op 10 en 11 november

Op donderdag 10 en vrijdag 11 november  is de kruising Brunsummerweg/Pleistraat afgesloten voor alle verkeer. Op die dagen brengt KWS Infra tussen 7.00 en 17.00 uur de coating aan op de kruising. Voor het verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. De woningen aanliggend aan het werkvak blijven te voet en per fiets bereikbaar. Voor de bedrijven en de bewoners aan de Rukkenerweg en Pleistraat wordt er een tijdelijke inrit gemaakt ter plaatse van de Hoogstraat.

Voorgeschiedenis

Eind vorig jaar hebben wij bij omwonenden geïnformeerd wat zij bij de herinrichting van hun straat belangrijk vinden. Op basis van die inbreng hebben wij twee schetsontwerpen gemaakt:

In deze schetsontwerpen ziet u onder andere hoe de wegverharding, trottoir en de groenvoorziening is ingetekend. Onderstaand leest u nog een uitgebreide toelichting op dit ontwerp.

Heeft u moeite met het lezen van de tekening of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Toelichting op het schetsontwerp

Rukkenerweg

De ligging van de huidige rijbaan wordt niet aangepast. Vanaf de Pleistraat tot aan de toegangsweg naar de tennisvereniging komt er aan de zijde van huisnummer 17 een apart trottoir. Vlak voor deze toegangsweg wordt een verkeersdrempel aangelegd in plaats van de huidige rubberen drempel. Tussen de Hoogstraat en Rukkenerweg wordt alleen een trottoir aangelegd. De resterende ruimte naast dit trottoir wordt ingericht als groenstrook.

Kruispunt Pleistraat-Brunssummerweg

De rijbaan van dit kruispunt wordt uitgevoerd in een rode kleur. Het eerste parkeervak ten zuiden van de Debetslaan wordt weggehaald en ingericht als groenstrook. Zo heeft het verkeer uit de Debetslaan beter zicht op het verkeer op de Brunssummerweg. De aansluiting van de Pleistraat op de Brunssummerweg wordt iets versmald maar is nog altijd een stuk breder dan bij gewone woonstraten vanwege het aanwezige vrachtverkeer. De groenstrook voor huisnummer 50 wordt vernieuwd en ingericht met hetzelfde groen als voor huisnummer 42.  

Pleistraat: aan één zijde wordt het trottoir opgeofferd voor parkeerplaatsen

De behoefte aan parkeerplaatsen in de Pleistraat is groot. Daarom hebben we ervoor gekozen hier zoveel als mogelijk parkeerplaatsen te realiseren. De ruimte in de Pleistraat is echter beperkt. Hierdoor is het niet mogelijk om ook aan beide kanten nog een volwaardig trottoir te realiseren. Een volwaardig trottoir is minimaal 1,50 breed zodat het geschikt is voor alle voetgangers, dus ook voor diegenen die wat minder mobiel zijn, zoals mensen in een rolstoel of ouderen met een rollator die begeleiding nodig hebben tijdens het wandelen.

In de Pleistraat is ervoor gekozen om aan de zijde van de even huisnummers zoveel als mogelijk een volwaardig trottoir te realiseren. Aan de zijde met de oneven huisnummers is ook nog wel een trottoir aanwezig maar dat is dan smaller dan 1,50 meter. 

Pleistraat: parkeerplaatsen worden aangelegd op het trottoir

Met vakken wordt duidelijk gemaakt waar men dan mag parkeren. Tussen de rijbaan en de parkeervakken wordt een schuine band aangelegd zodat de parkeerplaatsen goed bereikbaar zijn.

Pleistraat tussen de Brunssummerweg en Rukkenerweg

De rijbaan wordt iets versmald naar 5,50 meter. Dit is voldoende breedte voor een vracht-/vuilnisauto met daarnaast nog een personenauto. Aan de zijde van de even huisnummers komt overal een volwaardig trottoir van minimaal 1,50 breedte. Hier worden ook een vijftal parkeerplaatsen aangelegd. Aan de overzijde komt een smal trottoir van circa 0,90 meter. Hier wordt ook een parkeerverbod ingesteld zodat de rijbaan altijd vrij is voor het rijdend verkeer. De haakse parkeerplaatsen tegenover huisnummer 38 worden voorzien van nieuwe verharding. 

Kruispunt Pleistraat-Rukkenerweg

In verband met het vrachtverkeer wordt ook dit kruispunt iets groter vormgegeven dan in gewone woonstraten. Op het kruispunt mag niet op de rijbaan worden geparkeerd. Met het instellen van een parkeerverbod wordt dit nog eens extra aangeduid. Het kruispunt wordt in rode betonstraatstenen uitgevoerd.

Pleistraat tussen de Rukkenerweg en Hoogstraat

Het huidige éénrichtingsverkeer blijft gehandhaafd. De rijbaan wordt versmald naar 3,50 meter. Dit is een standaardmaat voor een éénrichtingsweg. Het is gebaseerd op het gebruik van een vuilnisauto alsook op een personenauto met een tegemoetkomende fietser. Aan beide kanten van de rijbaan worden parkeerplaatsen aangelegd. Aan de zijde met de even huisnummers is bijna overal een trottoir van 1,50 meter aanwezig. Vanaf huisnummer 8 richting Hoogstraat is deze 1,50 meter helaas niet helemaal haalbaar en is het trottoir op het smalste punt iets meer dan 1 meter. Aan de zijde van de oneven huisnummers komt een smal trottoir van circa 0,80 meter. Dit komt ongeveer overeen met de breedte die in de bestaande situatie ook aanwezig is. Op een paar plekken wordt aan de oneven zijde de parkeerstrook over een korte lengte onderbroken ten behoeve van de bereikbaarheid van de toegangspaadjes naar de voordeur. Om de snelheid te remmen wordt bij huisnummer 18 een verkeersdrempel aangelegd.