In de loop van 2022 gaan we groot onderhoud uitvoeren aan de wegverharding van de Pleistraat en Rukkenerweg. Dit vindt plaats op de gehele Pleistraat en Rukkenerweg. De rijbaan, parkeerstroken en trottoirs worden vernieuwd. De riolering is nog in goede staat en blijft gewoon liggen.

Binnenkort gaan wij met omwonenden aan de slag om van hen te horen welke mogelijke knelpunten in de straat spelen. Op basis van hun inbreng maken wij een eerste inrichtingsschets. Zodra wij deze klaar hebben, bespreken en bekijken wij deze met de bewoners. Daarna wordt de definitieve inrichting bepaald. Wij streven ernaar om in de zomer van volgend jaar de werkzaamheden uit te voeren. 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang en zullen de ontwerpen ook op deze projectpagina zetten.

De Rukkenerweg wordt niet aangesloten op de Hoogstraat

De afgelopen maanden hebben wij de mogelijkheid om de Rukkenerweg aan te sluiten op de Hoogstraat onderzocht. Het vrachtverkeer zou dan niet meer van de Pleistraat gebruik hoeven maken om de Rukkenerweg te kunnen bereiken. Helaas is dit niet haalbaar. Het vrachtverkeer van en naar de Rukkenerweg blijft dus via de Pleistraat rijden.