De gemeenteraad van Landgraaf zal geen medewerking verlenen aan zilverzandwinning in De Kakert. GBBL, CDA Landgraaf, OPL, GroenLinks, PVV, SP en PvdA dienden hiertoe een motie in.

Ook werd met het voorstel het belang van het beschermen van de natuur in het gebied benadrukt. Eenmansfractie EENLandgraaf stemde niet mee, omdat het raadslid in gebied De Kakert woont. De VVD steunde het voorstel wel, maar diende het voorstel niet mee in. Dit omdat partij niet tevreden was over het verloop van het proces.

Principeverzoek

Zilverzand Exploitatie Beaujean (ZEB) diende in oktober vorig jaar een principeverzoek in. Het bedrijf wilde zilverzand winnen in De Kakert. In een commissievergadering in diezelfde maand werd het verzoek besproken. De commissie oordeelde toen dat ZEB te weinig aan had gedaan om de buurt te betrekken bij hun plannen.

Buurtbewoners

Daarom moest ZEB eerst met buurtbewoners praten om draagvlak te creëren. Pas daarna zou de raad een besluit nemen. Raadsleden namen op hun beurt de plannen van het bedrijf onder de loep. Ze gingen op werkbezoek bij ZEB en bezochten de locatie in de Kakert.

Geen draagvlak

De partijen zagen dat de plannen bij Beaujean tot onrust leidden bij omwonenden. Buurtbewoners waren vooral bezorgd over de effecten op de natuur en hun woonplezier. Voor de meerderheid van de raad was dat doorslaggevend om een streep te zetten door de plannen van ZEB. GBBL-fractievoorzitter Ton Embregts lichtte het voorstel toe:  “Het was duidelijk dat het draagvlak er niet ging komen. Dan moet je eerlijk zijn tegen de ondernemer.”

Toekomst

ZEB maakte nog voor de raadsvergadering bekend het plan voor zilverzandwinning terug te trekken. Toch wilden de Landgraafse partijen zich alsnog via een voorstel uitspreken. Hiermee hoopt de raad te voorkomen dat er zich in de toekomst opnieuw bedrijven melden die willen gaan graven naar grondstoffen.

Kijk de raadsvergadering inclusief het debat over de zilverzandwinning terug op de raadsinformatiewebsite: Gemeente Landgraaf (raadsinformatie.nl)(externe link).