Is het invoeren van een gratis bibliotheekpas voor inwoners met een laag inkomen haalbaar? En wat is het effect hiervan? De gemeenteraad wil dat het college van burgemeester en wethouders hier onderzoek naar doet.

PvdA, GroenLinks, EenLandgraaf, SP en CDA dienden een motie in over dit onderzoek. GBBL en OPL steunden het voorstel. PVV en VVD stemden tegen. De partijen die het voorstel indienden stellen dat laaggeletterdheid en armoede vaak hand in hand gaan. Volgens de fracties kunnen de kosten van een jaarabonnement een probleem vormen voor een lidmaatschap. Zij willen die financiële drempel wegnemen met een gratis pas.

130% van de bijstandsnorm

De pas is bedoeld voor mensen die tot 130% van de bijstandsnorm verdienen. PvdA-fractievoorzitter Melvin Roeleveld zegt dat een pas beschikbaar moet zijn voor mensen die er een aanvragen. Gemeente Brunssum heeft al een gratis bibliotheekpas voor mensen met een minimuminkomen. Volgens Roeleveld is daar informatie in te winnen over de aanpak en het effect. 

Informeren

Het college moet de raad informeren over de resultaten van het onderzoek. Dit kan op zijn laatst bij de behandeling van de Kadernota in het voorjaar van 2024. De partijen verwachten dan ook dat college duidelijke ideeën heeft over de werking van de pas.