De gemeenteraad heeft de begroting van het college van burgemeester en wethouders donderdagavond goedgekeurd. Wel werd er lang gesproken over de hondenbelasting. Een meerderheid wil af van deze belasting, maar ziet daar op dit moment geen financiële ruimte voor.

De hondenbelasting is een veelbesproken onderwerp in de Landgraafse raadzaal. Ook tijdens de begrotingsvergadering was de belasting weer een bespreekpunt. Alle partijen zijn het erover eens dat het in wezen een oneerlijke belasting is. Het geld dat de gemeente ermee verdient gaat namelijk naar de algemene middelen.

Afschaffen betekent inkomstenverlies

Het stopzetten van de belasting betekent inkomstenverlies. De gemeente kan dan andere belastingen verhogen om dit te compenseren. Maar dat is volgens de raad geen goed idee. Het verlies kan ook worden opgevangen door te besparen op kosten. EenLandgraaf, VVD, PVV en SP dienden een wijzigingsvoorstel in. Zij wilden snijden in de afdeling Communicatie om zo kosten te besparen. Met die besparing zou de hondenbelasting voor een deel kunnen worden afgeschaft.

Afdeling Communicatie

Burgemeester Richard de Boer waarschuwde dat dat goede communicatie in gevaar kan brengen. De bezetting die er nu is, is nodig om de kwaliteit van de communicatie te waarborgen. Het voorstel vond dan ook geen steun bij de andere fracties.