Begin 2019 is besloten om in één keer de doorgaande route in Rimburg te reconstrueren. Hierdoor wordt de overlast tot één moment beperkt en kan er in het kader van een eenduidige weginrichting dezelfde materialen toegepast worden zoals reeds in 2013 op een deel van de Broekhuizenstraat is gerealiseerd. Naast de Rimburgerweg worden daarom het resterend deel Broekhuizenstraat en de Rinckberg vernieuwd. 

Redenen voor reconstructie

Het project is ontstaan vanuit een integrale opgave:

  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Rimburgerweg waarbij de huidige excentrisch gelegen wegversmallingen verwijderd worden. Hierbij ontstaat er een veiligere situatie voor fietsers. Tevens worden het trottoir en de parkeerstrook verbreed.
  • Op de Broekhuizenstraat 1 t/m 27 wordt de riolering vervangen en de weg ingericht met een klinkerverharding conform het reeds gereconstrueerde deel Broekhuizenstraat uitgevoerd in 2013.
  • In het kader van het onderhoud wegen wordt de Broekhuizenstraat vanaf huisnummer 55 tot en met de Rinckberg nr.5 vernieuwd. Ook dit weggedeelte gaat dezelfde uitstraling krijgen als het reeds gereconstrueerde deel uit 2013.

Definitief ontwerp

Met alle verkregen input van de omwonenden is een schetsontwerp, een voorlopig ontwerp en na de laatste bewonersbijeenkomst van 4 maart 2020 een definitief ontwerp gemaakt en vastgesteld. 

Planning werkzaamheden

Halverwege de maand oktober starten de werkzaamheden. Deze duren tot het voorjaar van 2021. De aannemer informeert de omwonenden per brief.

Wilt u weten waar wegen afgesloten of moeilijk bereikbaar zijn? Kijk dan in het Melvinsysteem waarin alle actuele verkeers(hinder)informatie en omleidingsroutes worden geplaatst. Bij verdere ontwikkelingen houden wij u graag op de hoogte. 

Heeft u gevonden wat u zocht?