Wat is het?

Door de klimaatverandering vallen er steeds vaker extreme regenbuien. Veel regenwater komt via daken en bestrating rechtstreeks in het riool terecht. Riolen kunnen die grote hoeveelheid regenwater in zo’n korte tijd niet aan. Wateroverlast in huis uw woning kan dan het gevolg zijn.

Gemeente Landgraaf wil in zoveel mogelijk straten voorzieningen treffen om de wateroverlast te verminderen. Dit gebeurt momenteel in de volgende straten: Wenckebachstraat, van Itersonstraat, Saroleaplantsoen, Katplantsoen, Bungestraat, Cluysenaerstraat, Mijn Carlstraat, Blauwsteenstraat, Pastoor Tummerstraat, MS. Haexstraat, Honigmannstraat.

Wanneer u in een van deze straten woont, wordt u via bewonersbrieven en informatieavonden geïnformeerd. U krijgt dan de mogelijkheid om de regenpijp van uw woning te laten afkoppelen van het riool. We hebben uw toestemming nodig om dit voor u te regelen.

Help uzelf en uw wijk

Alleen met uw hulp maken we het verschil. Hoe meer huizen woningen hun regenwater afkoppelen van het riool, hoe kleiner de kans op wateroverlast. En, ook al heeft u zelf (nog) geen wateroverlast, de afkoppeling van úw regenwater heeft wel degelijk een gunstige invloed op de wateroverlast bij anderen in uw wijk.

Wat kost het?

Gemeente Landgraaf betaalt de kosten van aanleg en zorgt dat alles gerealiseerd wordt.

Wat moet ik doen?

Woont u in de genoemde straten en wilt u de regenpijp van uw woning laten afkoppelen van het riool, geef hiervoor dan toestemming via het formulier dat u vindt bij 'Meteen regelen'.

Door ondertekening/verzending van dit formulier geeft u aan in te stemmen met onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de woning waarvan u de regenpijp wilt afkoppelen van het riool. Heeft u een huurwoning, dan kunt u niet zelf toestemming geven. Vraag bij uw woningcorporatie naar de mogelijkheden.
 • De afkoppeling is een blijvende voorziening, dat wil zeggen dat u de regenpijp niet meer op de riolering mag aansluiten.
 • Gemeente Landgraaf wordt eigenaar van de tegel en zorgt voor het onderhoud.
 • U wordt de eigenaar van de molgoot. Na de garantieperiode is het onderhoud voor uw rekening.
 • U dient de molgoot na aanleg schoon te houden zodat de regenwaterstroom niet wordt belemmerd.

Hoe werkt het?

De manier waarop de regenpijp van uw woning wordt afgekoppeld van het riool, is afhankelijk van of u een voortuin heeft of niet.

U heeft een woning met een voortuin:

 • Aan de voorzijde van uw woning wordt de regenpijp afgezaagd en ingekort.
 • De regenpijp wordt afgedopt van de bestaande riolering en er wordt een bochtkoppelstuk geplaatst.
 • Er wordt een molgoot aangelegd. Samen met u wordt de gewenste locatie gekozen.
 • Het tuingedeelte waar de molgoot is gerealiseerd, wordt hersteld.
 • Er geldt een garantie van 6 maanden op mogelijke verzakkingen van de molgoot.

U heeft een woning zonder een voortuin:

 • Aan de voorzijde van uw woning wordt de regenpijp afgezaagd en ingekort.
 • De regenpijp wordt afgedopt van de bestaande riolering.
 • Er wordt een speciale tegel aangebracht om het regenwater te sturen.

Via de molgoot of tegel wordt het regenwater naar het trottoir en de rijbaan geleid waarna het via speciale voorzieningen uiteindelijk terecht komt in de diepere grondlagen. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast in uw woning aanzienlijk verminderd.

Aanvullende informatie

Wat kunt u nog meer tegen wateroverlast doen?

 • Zorgen dat de tuin lager ligt dan de woning.
 • Een drempel voor de deuren aanbrengen.
 • Kelder waterdicht maken.
 • De waterinloop naar de kelder via een raampje onmogelijk maken door bijvoorbeeld een rand rondom het raampje te metselen.
 • Bestrating in de tuin verwijderen en beplanting in de tuin aanbrengen.
 • Infiltratievoorzieningen in de tuin aanbrengen zoals infiltratiekratten of grindkoffers.

Kijk voor meer informatie op de website Waterklaar(externe link).