Op vrijdag 31 mei zijn. in aanwezigheid van Staf Depla, voorzitter van de (landelijke) ‘taskforce nieuwbouw corporaties’ de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2024 – 2028
 

Op vrijdag 31 mei zijn. in aanwezigheid van Staf Depla, voorzitter van de (landelijke) ‘taskforce nieuwbouw corporaties’ de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2024 – 2028, behorend bij de Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, met het zetten van handtekeningen door Tim Weijers (voorzitter van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg), Wim Hazeu (voorzitter van het Regionaal Overleg Woningcorporaties Parkstad / ROW) en René Sulmann (voorzitter van het Regionaal Overleg Huurdersorganisaties Parkstad / ROH), bestuurlijk bekrachtigd. Hiermee hebben de zeven Parkstadgemeenten en de negen woningcorporaties en huurdersorganisaties meerjarige afspraken vastgelegd over nieuwe woningbouw en hun gezamenlijke inzet op verbetering van de leefbaarheid in
Parkstad.

Lees meer op Regionale Prestatieafspraken Wonen Parkstad 2024 – 2028 ondertekend (parkstad-limburg.nl) 
Of bekijk de Youtube-video voor meer informatie. 

Youtube-video Regionale Woonvisie Parkstad 2024-2028 
 

Blijf op de hoogte!

  • Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf? Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief
  • Wilt u actief geïnformeerd worden over vergunningen, bouwplannen, verkeersbesluiten e.d. in uw eigen buurt of straat? Klik dan op de pagina Berichten over uw buurt op Overheid.nl op de knop ‘Meld u aan voor de e-mailservice’.