Precies één jaar na de watercrisis die Limburg vorig jaar keihard trof, hebben alle Limburgse overheden in het bijzijn van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) een bestuursovereenkomst getekend tussen Rijk, Provincie Limburg en Waterschap Limburg om zo Limburg waterveiliger te maken voor de toekomst.

Dit alles gebeurde op 14 juli 2022 tijdens een bijeenkomst in Valkenburg aan de Geul, de gemeente die het zwaarst getroffen werd tijdens de watercrisis. Het afgelopen jaar hebben alle overheden hard gewerkt aan het herstel van de schade als gevolg van de overstromingen en gezocht naar oplossingen en maatregelen om in de toekomst de inwoners van Limburg beter te beschermen en voor te bereiden op dergelijke extremen. Het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) zal uitvoering geven aan deze gezamenlijke ambitie en gaat exact een jaar na de watercrisis van start.

Meer informatie over de gezamenlijke aanpak die Limburg waterveiliger maakt kunt u lezen op de website van de Provincie Limburg. 

Regionale Actietafel Programma

Tijdens de bijeenkomst in Valkenburg werd ook de Regionale Actietafel van WRL geïnstalleerd. Het voorzitterschap wordt ingevuld door gedeputeerde Lia Roefs van Provincie Limburg. Daarnaast zijn bestuurders van het Rijk, Waterschap Limburg en vier Limburgse gemeenten vertegenwoordigd. Samen staan zij aan de lat om het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg de komende jaren sturing en richting te geven.

Landgraafse wethouder Bart Smeets, één van de vier gemeentelijke vertegenwoordigers, vertelt u graag meer over zijn rol: 'Waterproblematiek als gevolg van extreme weersomstandigheden houdt niet op bij een gemeentegrens. Daarnaast heeft elke regio zijn eigen specifieke kenmerken. Parkstad is anders dan het Heuvelland. En bijvoorbeeld Midden-Limburg heeft weer andere kenmerken. Bij de aanpak van de waterproblematiek is het dus heel belangrijk om samen te werken. Een gemeente alleen krijgt dit niet voor mekaar.

Ook samenwerking met inwoners en ondernemers is daarbij heel belangrijk. Op korte termijn zie ik het dan ook als een belangrijke taak om een stuk klimaatbewustzijn te creëren en de zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers te vergroten. Voor de langere termijn moeten we vooral maatregelen ontwikkelen die ervoor zorgen dat de overlast voor zoveel mogelijk Limburgers beperkt blijft. De naam 'actietafel' zegt dan eigenlijk al genoeg. We moeten niet alleen maatregelen bedenken, maar deze ook tot uitvoer brengen. Ik vind het erg bijzonder dat ik hier, niet alleen voor Landgraaf en de regio, maar Limburg-breed mijn steentje aan kan bijdragen.'