Samenwerking tussen onderwijs, kind partners en Parkstadgemeenten

Regionale onderwijs- en kindpartners hebben samen met de Colleges van B&W van de Parkstad gemeenten een nieuwe Educatieve Agenda Parkstad voor de schooljaren 2024-2026 is vastgesteld voor kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar.

Het is voor het eerst dat initiatieven van scholen samengebracht zijn in één regionale onderwijsagenda waardoor er samenhang en verbinding tussen deze initiatieven ontstaat. De Parkstad brede agenda benadrukt dat elk kind uniek is en de gelegenheid moet hebben de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Vanuit de regionaal afgestemde aanpak voor onderwijs en ontwikkeling wordt hier dan ook vol op ingezet.

Lees meer op de website van Stadsregio Parkstad

Wethouder Alex Schiffelers (Onderwijs en talentontwikkeling): “Met de ondertekening van de Educatieve agenda Parkstad benadrukken we het belang van samenwerking op Parkstad niveau. De Educatieve Agenda zorgt voor meer verbinding en samenwerking en we kunnen van elkaar leren.”

Blijf op de hoogte!

  • Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf? Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief
  • Wilt u actief geïnformeerd worden over vergunningen, bouwplannen, verkeersbesluiten e.d. in uw eigen buurt of straat? Klik dan op de pagina Berichten over uw buurt op Overheid.nl op de knop ‘Meld u aan voor de e-mailservice’.