Kinderen hebben meer kans op een succesvolle schooltijd als de overgang van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs goed verloopt. Deze overstap is een spannend moment. Met goede begeleiding wordt dit makkelijker voor ouders en kinderen. De gemeenten Landgraaf, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, onderwijs en jeugdhulp gaan kinderen en ouders die het het meest nodig hebben, beter begeleiden in deze overstap. Kinderen en ouders krijgen hiervoor een jaar lang extra ondersteuning.

Wethouder Alex Schiffelers is blij met de samenwerking: ‘Een betere voorbereiding helpt bij een goede start op een nieuwe school. En wie een goede start maakt, heeft meer plezier in het leren en doet het beter op school’.

Ondersteuning op meerdere vlakken

De schoolmaatschappelijk werker wordt ingeschakeld in het laatste half jaar op de basisschool en het eerste half jaar op de middelbare school. Het gaat om praktische ondersteuning zoals het bestellen van schoolspullen en het lezen van brieven van school. En er is ondersteuning voor als een kind bijvoorbeeld erg onzeker is. Het aanbod voor deze extra ondersteuning komt aan bod in de gesprekken die de ouders met school voeren over de overstap van hun kind naar de middelbare school.

Deelnemende scholen

De deelnemende vmbo-scholen zijn: Brandenberg, Compass, Herle, Emma, Yuverta, Holz en de toeleverende basisscholen in Parkstad. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg heeft de coördinatie op zich genomen.