Wij krijg op dit moment veel vragen van inwoners wat zij moeten doen om de schade die zij hebben geleden als gevolg van de wateroverlast te verhalen. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid hierover, mede door het van toepassing verklaren van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen. Wij informeren u graag alvast over hetgeen bij ons op dit moment bekend is. Het is in elk geval erg belangrijk dat u niet alleen alle geleden schade, maar ook de gemaakte kosten zo goed mogelijk documenteert. 

Eigen verzekering

Eerste aanspreekpunt voor het verhalen van uw schade is uiteraard uw eigen verzekering. Deze zal (een groot deel van) de schade dekken. Heel belangrijk hierbij is dat u foto’s maakt van de schade. Daar waar verzekering niet dekt, kán het zijn dat er een vergoeding mogelijk is vanuit de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen. De exacte regeling en procedure moet echter nog door de rijksoverheid uitgewerkt worden. Dat doen ze pas nadat bekend is hoe groot de schade ongeveer is. Dat kan nu nog niet ingeschat worden, omdat de situatie nog niet in heel Limburg stabiel is. Ook hiervoor is het cruciaal om overal foto’s van te maken. Zorg dt u de geleden schade én de gemaakte kosten die hiermee verband houden, zo goed mogelijk documenteert!

Nationaal Rampenfonds

Het Nationaal Rampenfonds, giro 777, is niet voor particuliere schade. Het gaat hierbij om steun voor kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de lokale samenleving een extra steuntje in de rug krijgt. Het is niet de bedoeling dat er directe steun aan particulieren en ondernemingen gegeven wordt. Het gaat om burgerinitiatieven die - nadat de modder is weggeschept - lokale noden helpen lenigen ((deze tekst is afkomstig van de website van Nationaal Rampenfonds).

Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen

Naast bovenstaande informatie verwijzen wij u ook graag naar een publicatie van de Rijksoverheid over wateroverlast in Limburg: Extreme wateroverlast in Limburg
Op deze pagina vindt u onder andere een lijst met vragen en antwoorden over de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen.

Q&A op website Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste vragen en antwoorden die bij hen bekend zijn en deelt tips en handige links. Deze informatie vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars.

 

Meer informatie

Mochten wij meer informatie en duidelijkheid krijgen over mogelijke andere regelingen dan informeren wij u daarover via onze website, Facebook en Twitter.