Wij werken hard aan het oplossen van een aantal knelpunten op het gebied van wateroverlast.  Zo ook in gebied Steenenkruisweg, Hekeleweg, Moershei en Jennewegske. Samen met de bewoners van deze straten hebben wij gewerkt aan een ontwerp. 

Wat gaan wij doen?

Onder de rijbanen worden op verschillende plaatsen regenwaterbergingen aangebracht. De groenstrook langs het fietspad tussen de Steenenkruisweg en Hekelweg richten wij in als een bovengrondse regenwaterberging. Daarnaast realiseren we een ondergrondse regenwaterberging onder de parkeerplaats aan de Haaselt. Deze laatste is onlangs aan het project toegevoegd.

Omdat wij het ontwerp van de ondergrondse waterbergingen op een aantal punten hebben moeten aanpassen, heeft de start van de feitelijke werkzaamheden even op zich laten wachten. Het ontwerp van de inrichting van de wegen verandert niet. Dat blijft zoals wij dit tijdens de bewonersavond op 4 december 2018 aan de bewoners hebben gepresenteerd.

Start uitvoering na de bouwvak 2020

In de planning start de uitvoering van de werkzaamheden na de bouwvak 2020. Via de aannemer krijgen omwonenden nadere informatie over onder andere de bereikbaarheid van hun woning en de toegankelijkheid van de straat.

Tekening Steenenkruisweg

Op de tekening kunt u de nieuwe inrichting van de straat Steenenkruisweg zien. Het wegprofiel wordt veranderd. Er worden parkeervakken gemaakt en bomen met beplanting geplant.Het asfalt wordt door de betonstraatstenen vervangen. Langs het fietspad richting de Hekeleweg wordt een regenwateropvang ontgraven om het regenwater tijdelijk op te bergen. Ook onder de rijbaan van de Steenenkruisweg wordt een ondergrondse regenwateropvang geplaatst om het regenwater tijdelijk op te bergen. Op de kruispunten worden verkeerspunaise geplaatst om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Tekening Moershei, Jennegwegske en de parkeerplaats Haaselt

Op de tekening kunt u de nieuwe inrichting van de straten Moershei, Jennegwegske en de parkeerplaats Haaselt zien. Het wegprofiel wordt veranderd. Er worden parkeervakken gemaakt. Op de kruispunten worden verkeerspunaise geplaats om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de parkeerplaats Haaselt wordt een drempel geplaatst om het regenwater op te stuwen.Onder de rijbanen en parkeerplaats Haaselt worden de ondergrondse regenwateropvangen geplaatst om het regenwater op te bergen en te infiltreren.