Wat is het?

De coronapandemie heeft voor veel dorps-, buurt- en gemeenschapshuizen geleid tot extra uitgaven en minder inkomsten. De gemeente Landgraaf heeft daarom ook voor de jaren 2021-2022 een bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld als tegemoetkoming. Dit bedrag willen wij verdelen onder de accommodaties in Landgraaf. 

Wat moet ik doen?

  • Vul de Rekenhulp voor Gemeenschapsaccommodaties(externe link) in. Let op: deze bevat verschillende tabbladen. De tabbladen voor de prognoses 2023-2025 zijn niet verplicht, maar zij kan u helpen om zicht op de toekomstige exploitatie te krijgen.   
  • Mail de ingevulde rekenhulp naar gemeente@landgraaf.nl onder vermelding van 'Aanvraag tegemoetkoming dorps-, buurt- en gemeenschapshuizen'.

U kunt de tegemoetkoming indienen tot 15 december 2022. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.
 

Hoe werkt het?

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de periode van januari 2021 tot en met januari 2022 (waarin sprake was van (gedeeltelijke) sluiting).

Deze tegemoetkoming heeft de vorm van een kwijtschelding van huur en tegenvallende inkomsten voor lasten die niet via landelijke steunmaatregelen zijn vergoed.

Rekenhulp voor Gemeenschapsaccommodaties

Met de ingevulde rekenhulp van de Vereniging voor Kleine Kernen Limburg (VKKL), gemeenschapshuizen en gemeenten krijgen we snel inzicht in uw financiële situatie. Zo kunnen we een eerlijke afweging maken in de verdeling van het beschikbare bedrag onder de dorps- buurt en gemeenschapshuizen in Landgraaf. 

Hoe lang duurt het?

U ontvangt de beslissing op uw aanvraag binnen 6 weken na de sluiting van de aanvraagperiode.