De gemeente Landgraaf probeert ondernemers en inwoners zo goed mogelijke te steunen in deze coronatijd. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders diverse tegemoetkomingen toegekend, te weten voor dorps-, buurt- en gemeenschapshuizen en vrijwilligersorganisaties.

Waardering

Het college vindt dit heel belangrijk: ‘Dorps-, buurt- en gemeenschapshuizen en vrijwilligersorganisaties hebben een zeer grote meerwaarde voor onze gemeenschap. Met deze tegemoetkoming willen wij onze waardering uitspreken en hun voortbestaan waarborgen.’

Dorps-, buurt- en gemeenschapshuizen 

Begin 2021 heeft de gemeente Landgraaf dorps-, buurt- en gemeenschapshuizen opgeroepen zich te melden bij de gemeente wanneer zij te maken hadden met extra uitgaven en/of minder inkomsten als gevolg van Corona. Hierop hebben wij diverse meldingen ontvangen van ontstane tekorten als gevolg van corona. Alles bij elkaar opgeteld was er in 2020 een tekort ontstaan van € 47.500 als gevolg van Corona. Aangezien de bijdrage van het rijk van €33.670 niet toereikend was, heeft het college besloten het beschikbare rijksbudget aan te vullen met middelen uit het Covid-19 budget om zo alle aanvragen volledig te kunnen compenseren.  
 

Vrijwilligersorganisaties

Naast de hierboven genoemde tegemoetkoming hebben burgemeester en wethouders onlangs besloten tot het vergoeden van de huur of hypotheeklasten aan vrijwilligersorganisaties, die basissubsidie ontvangen over de periode van 1 oktober tot en 31 december 2020.
Hiervoor gelden 2 voorwaarden:

  • de lasten zijn daadwerkelijk betaald en er is geen gebruik gemaakt van de accommodatie
  • deze organisaties schelden eveneens de huur kwijt aan eventuele onderhuurders als deze eveneens geen gebruik hebben kunnen maken van de accommodatie. 

Ook deze kosten worden vergoed met een incidentele subsidie vanuit het Covid-19 budget. Op 1 maart hebben wij een brief over de kwijtschelding naar Landgraafse vrijwilligersorganisaties verstuurd. In totaal is er aan 33 vrijwilligersorganisaties een tegemoetkoming verleend van in totaal € 66.442,24.

E-mail nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf?

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief!