We werken, samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, aan de Toekomstvisie Landgraaf 2050 ‘Oog voor Landgraaf’. In deze toekomstvisie leest u straks wat de plannen zijn voor de gemeente voor de lange termijn en welke strategische keuzes we daarbij maken. In deze visie geven we onder meer aan wat voor een gemeente wij willen zijn, wat we willen verbeteren en wat we willen bewaren of beschermen.

‘Het gaat dus over keuzes die wij samen moeten maken,’ vertelt burgemeester Richard de Boer. ‘Keuzes over wonen, werken, gezondheid, veiligheid, bereikbaarheid en dienstverlening. Maar ook over het landschap en het overgaan op duurzame energie voor een nog mooier en toekomstbestendig Landgraaf. Keuzes voor een Landgraaf waar ook in de toekomst genoeg huizen, scholen, parken, cultuuraanbod en sportvelden zijn. En waar voldoende ruimte is voor ondernemers en initiatiefnemers.’ Met initiatiefnemers bedoelen we iedereen die een plan heeft en dit wil indienen. Dit kunnen dus burgers of ondernemers zijn. Maar ook verenigingen. 

Waarom deze Toekomstvisie?

Onze gemeente heeft een aantal ambities en staat voor grote opgaven. Wat die zijn, leest u onder meer in het visiedocument ‘boeiend en bloeiend’. De gemeente heeft hierin een aantal belangrijke keuzes beschreven om richting te geven aan de toekomstige ontwikkelingen van de gemeente. 

Deze visie loopt over ruim een jaar af. Een andere belangrijke ontwikkeling is de Omgevingswet. Deze wet geldt sinds 1 januari 2024. Op de volgende pagina leest u meer hierover. De Omgevingswet heeft als voorwaarde dat alle gemeenten in Nederland een visie maken waarin ze de keuzes voor de fysieke leefomgeving vastleggen. Met de fysieke leefomgeving bedoelen we de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. 

De Toekomstvisie is van ons allemaal

Wethouder Bart Smeets (Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingswet), burgemeester Richard de Boer en wethouder Christian Wilbach (Sociaal Domein) bereiden deze visie samen met het college en de organisatie voor. 

De Toekomstvisie is het  startpunt voor verdere samenwerking en brede maatschappelijke betrokkenheid. Deze visie is de centrale plek voor beleid voor onze gemeente. ‘Het is een levendige visie,’ licht Bart Smeets toe, ‘die we van tijd tot tijd aanscherpen op belangrijke ontwikkelingen en bijdragen vanuit de samenleving. Door nu samen al goed na te denken over de toekomst, kunnen we op tijd de koers bepalen en keuzes maken.’ 

‘Wat er straks in deze visie staat, bepalen we samen: gemeente, inwoners, ondernemers en onze maatschappelijke 
partners. Ik roep dan ook iedereen op, oud en jong, om de komende tijd met ons mee te denken.’ benadrukt burgemeester Richard de Boer.

‘Wat zijn uw dromen en wensen voor onze gemeente de komende jaren? Wij horen ze graag!’ In het najaar hebben we al enkele startbijeenkomsten georganiseerd waar we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners dromen, wensen en ideeën hebben opgehaald. Ook de komende maanden krijgt u nog volop gelegenheid uw dromen en wensen aan ons door te geven. Ik roep vooral ook onze jeugd op om mee te denken. Want het gaat straks over hun toekomst.’ 

Ansichtkaart

‘Meedenken kan op allerlei verschillende manieren,’ vult Christian Wilbach aan. ‘Eind januari ontvangen alle huishoudens in de gemeente een ansichtkaart. Daarop kunt u ons laten weten wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Landgraaf. Wat moeten we behouden, wat kan anders of beter? De kaart kunt u gratis terugsturen naar de gemeente.’ De ansichtkaart is slechts één mogelijkheid om mee te denken over de Toekomstvisie.

Burgemeester De Boer benadrukt: ‘Onze inwoners en ondernemers hebben oog voor Landgraaf. Zij weten als geen ander wat er in hun directe omgeving speelt. Welke uitdagingen er zijn en welke wensen er leven. Daarom is het ook belangrijk dat we zo veel mogelijk informatie ophalen. Alleen zo kunnen we een Toekomstvisie maken die van ons allemaal is. Van de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.’

Planning

De gemeenteraad stelt voor de zomer van 2025 de Toekomstvisie Landgraaf 2050 vast. ‘Dat lijkt misschien nog een lange tijd te duren,’ merkt Bart Smeets op, ‘maar het is belangrijk dat de visie compleet is. Dat we alle onderwerpen en thema’s hierin opnemen die voor iedereen in onze gemeente belangrijk zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan het ophalen van de dromen en wensen aan de voorkant van het traject. Eind 2024 gaan we aan de slag met het sorteren en samenvatten van alles wat we hebben opgehaald, om uiteindelijk te komen tot de Toekomstvisie 2050.’

Dit artikel komt uit de Gemindezake met thema 'Toekomstvisie Landgraaf 2050: Oog voor Landgraaf'. Kijk voor meer informatie op de pagina Gemindezake.

Blijf op de hoogte!