De overlast door jeugd in het centrum van Schaesberg is in hele korte tijd flink toegenomen. Dit is voor burgemeester Richard de Boer onacceptabel: ‘het is absoluut niet aanvaardbaar dat inwoners zich onveilig voelen en dat hulpdiensten geprovoceerd en beledigd worden’. Dit betekent dat er intensieve controles plaatsvinden door onze ketenpartners. Ook de camera voor extra toezicht zetten we weer aan. 

Intensivering controles

De controles op gemelde locatie door onze BOA’s hebben wij al geïntensiveerd. Ook de politie heeft sinds 2 weken extra controles uitgevoerd. Daarnaast zet de gemeente de straatcoaches meer in. Sinds 1 augustus zijn zij in plaats van 4 dagen weer gedurende 7 dagen per week inzetbaar.

Cameragebruik

Cameratoezicht is gerechtvaardigd indien er sprake is van verstoringen van de openbare orde (zoals vernielingen, openlijke geweldpleging, vechtpartijen, openbare dronkenschap, haat zaaien, opruiing) of een bovengemiddeld risico hierop. 
Cameratoezicht moet bovendien altijd onderdeel zijn van een pakket van maatregelen en kan nooit alleen worden ingezet. Er zal dan altijd sprake moeten zijn van serieuze verstoring(en) van de openbare orde of van een combinatie van jeugdoverlast en verstoring(en) van de openbare orde of bescherming van eigendommen. 

Het spreekt voor zich dat bovenstaande in deze situatie van toepassing is.