Een van de afspraken in het Klimaatakkoord van 2019 is dat de Nederlandse overheid ervoor zorgt dat er minder aardgas wordt gebruikt. Lange tijd was verwarmen en koken op aardgas een vanzelfsprekende keuze in ons land. Daar komt langzamerhand verandering in. Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt en bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij. Dat zorgt voor een opwarming van de aarde.

Daarom zoeken we in Nederland manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. Die verandering vindt niet in één keer plaats, maar in stappen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen (netbeheerders), woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan.

Ook in Landgraaf denken we na over andere duurzame keuzes én een tijdspad voor het verminderen van het gebruik van aardgas in onze gemeente. Zo’n plan en het tijdspad heet de Transitievisie Warmte (TVW). In die TVW beschrijven we andere duurzame mogelijkheden om zonder aardgas te wonen. In onze gemeente bestaat de TVW uit 2 versies, 1.0 en 2.0. De 1.0 versie is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Aan versie 2.0 wordt nu gewerkt. 

Inwoners van Landgraaf denken mee

In het najaar van 2022 ontvingen alle inwoners van Landgraaf een uitnodiging om vragen te beantwoorden en mee te denken over energiezuinig en aardgasvrij wonen in Landgraaf. In totaal hebben 2800 mensen deze vragenlijst energiezuinig en aardgasvrij wonen ingevuld. De belangrijkste resultaten van deze vragenlijst vindt u in dit overzicht. Die resultaten nemen we mee bij het maken van de Transitievisie Warmte 2.0. 

Transitievisie Warmte versie 1.0

De Transitievisie Warmte 1.0 (TVW 1.0) is op 9 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De 1.0 versie is het startpunt voor de overgang naar andere, duurzamere warmtebronnen (warmtetransitie) in Landgraaf. Het geeft gebouw-/woningeigenaren en -gebruikers een eerste beeld van de technieken waarmee Landgraaf aardgasvrij kan worden. De TVW 1.0 geeft de kaders en regels om de volgende stappen te kunnen zetten. Daarin maken we nog geen keuzes voor andere warmtebronnen en wijzen we nog geen buurten aan die kansrijk lijken om voor 2030 aardgasvrij te maken. 

Er is namelijk nog te veel onduidelijkheid over de beschikbaarheid en haalbaarheid van collectieve warmtebronnen in de gemeente en de regio. Ook zijn de onderzoeken op wijk- en buurtniveau nog te grofmazig om startbuurten aan te wijzen. 

Ook aan deze 1.0 versie van de TVW hebben inwoners van Landgraaf meegewerkt. We hebben in november 2020 de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030) gestuurd aan onze inwoners. In totaal namen daar 1895 inwoners aan deel. De resultaten van deze vragenlijst zijn meegenomen in de TVW 1.0. 

Rapport Transitievisie Warmte 1.0 (pdf)

Heeft u moeite met het lezen van bovenstaande documenten, neem dan contact met ons op.

Het isolatie- en verduurzamingprogramma

Niet alleen het vervangen van aardgas door een alternatief is belangrijk, het besparen van energie ook. Energie die we niet gebruiken hoeven we niet, duurzaam, op te wekken of te betalen. Daarom heeft de gemeenteraad, tegelijk met het vaststellen van de TVW 1.0, besloten om samen met de andere Parkstadgemeenten een isolatie- en verduurzamingprogramma op te stellen. Dit programma wordt samen met de TVW 2.0 door de raad vastgesteld. 

Transitievisie Warmte versie 2.0

We werken op dit moment aan de TVW 2.0. Daarin wijzen we de eerste buurten/gebieden aan waar we in de periode tot 2030 starten met het verminderen van het aardgasverbruik. Of om deze helemaal aardgas vrij te maken. Deze keuzes maken wij samen met onze inwoners. De resultaten van de vragenlijst over energiezuinig en aardgasvrij wonen uit 2022 nemen we hierin mee. Dat doen we ook samen met andere partijen, zoals de netbeheerder Enexis en de woningcorporaties. De TVW 2.0 geeft ook aan welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk lijkt te zijn voor een bepaald gebied. 

Toch aan de slag met uw woning

Ligt u woning straks niet in één van de buurten waar de gemeente als eerste aan de slag gaat? Dan betekent dit niet dat u niets kunt doen om uw woning energiezuiniger te maken totdat uw buurt aan de beurt is. Op vrijwillige basis kunnen al grote stappen gezet worden om energie te besparen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van de spouwmuur of het overschakelen op een hybride warmtepomp om gedeeltelijk elektrisch te verwarmen. 

Voor advies kunt u als inwoner van Parkstad terecht bij hét energieloket van de Parkstadgemeenten: de WoonWijzerWinkel Limburg(externe link)

Planning TVW 2.0

De TVW 2.0 wordt volgens planning behandeld in de raadsvergadering van 14 december 2023. Het conceptontwerp ligt waarschijnlijk in de maanden september en oktober 2023 ter inzage. 

Wat zijn de vervolgstappen?

Nadat de TVW 2.0 is vastgesteld wordt met de uitvoering van de warmtetransitie begonnen. Voor de aangewezen buurten maken we een uitvoeringsplan. Daarin beschrijven we hoe de gemeente de wijkgerichte aanpak in de buurt wil (laten) uitvoeren of regisseren. Het uitvoeringsplan beschrijft op welk duurzaam alternatief deze buurt(en) of wijk(en) overgaan en per wanneer. En welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Ook het isoleren van woningen en andere gebouwen kan onderdeel uitmaken van de wijkgerichte aanpak en kan dus onderwerp zijn van een uitvoeringsplan. 

Het uitvoeringsplan biedt een totaaloverzicht van de stappen die door diverse partijen gezet gaan worden om de isolatie-aanpak en/of om het gekozen alternatief voor aardgas voor een buurt of wijk te realiseren. Ook dat plan wordt, juist daarom, gemaakt in samenwerking met bewoners, gebouweigenaren en andere organisaties die we daarbij willen betrekken, zoals netbeheerders en woningcorporaties.

Voorbeelden 

Uw huis aanpakken en voorbereiden op aardgasvrij. Hoe doet u dat? Natuurlijk is het fijn om realistische voorbeelden zien, juist van de 'gewone' buurman/vrouw. De klimaatstichting HIER(externe link) en Milieu Centraal(externe link) hebben filmpjes met bewonerservaringen gemaakt, die u hieronder kunt bekijken.

Marcel verwarmt zijn huis met een warmtepomp en 'oude' radiatoren (YouTube filmpje)(externe link) 

Eveline: stap voor stap mijn huis energiezuinig maken! (YouTube filmpje)(externe link)