De Nederlandse overheid wil het gebruik van aardgas terugdringen. Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Daarom zoeken we in Nederland manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen, energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan.

Ook in Landgraaf denken we na over duurzame alternatieven én een tijdspad voor terugdringen van het gebruik van aardgas in onze gemeente. Zo’n plan en het tijdspad heet de Transitievisie Warmte.

Inwoners van Landgraaf denken mee

In november 2020 ontvingen alle inwoners van Landgraaf een brief met het verzoek mee te denken over het wonen zonder aardgas; de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030). In totaal hebben 1895 deelnemers aan dat verzoek gehoor gegeven. Dat is een heel mooi aantal. De antwoorden zijn voor ons heel waardevol. Het resultaat van deze monitor gebruiken we bij het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen in Landgraaf.

Duurzame alternatieven

Nadat in de Transitievisie Warmte de mogelijke alternatieven voor Landgraaf in kaart gebracht zijn, bekijken we als gemeente de uitvoering op buurt- of wijkniveau. En de mogelijkheden voor duurzame alternatieven. Natuurlijk moet deze alternatieven betaalbaar zijn. Voor woningeigenaren en huurders, maar ook voor gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen.

Planning

In 2021 moet de gemeente de Transitievisie Warmte gereed hebben. Daarna wordt gestart met het uitwerken van een uitvoeringsplan per wijk of buurt. Via deze website en onze sociale media wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling rondom deze warmtetransitie.

Discussie

Er is veel discussie over wonen zonder aardgas.

  • Over de snelheid van het tijdspad, de transitie, naar aardgasvrij wonen;
  • Over de manier waarop de overheid dat wil;
  • Over de financiering ervan;
  • Over de betrokkenheid en de inbreng van de burgers daarbij.

Feit is dat aardgas opraakt en dat we afgesproken hebben dat 2050 de hele ‘gebouwde omgeving’ aardgasvrij moet zijn.

Bekijk de pagina discussiepunten over wonen zonder aardgas

De Transitievisie Warmte in de Duurzaamheidskrant Parkstad

In januari 2021 hebben we samen met de andere Parkstadgemeenten de Duurzaamheidskrant Parkstad uitgebracht en verspreid. In de krant bespreken we alle relevante onderwerpen, zoals de Regionale EnergieStrategie (RES), de Transitievisie Warmte en de opgave waar we met de energietransitie voor staan. 

Interesse? Bekijk dan de Duurzaamheidskrant op de website van Parkstad Limburg.