Vanaf 15 juli kapwerkzaamheden op de Wilhelminasteenberg

Op de Wilhelminasteenberg gaan vanaf maandag 15 juli kapwerkzaamheden plaatsvinden die gericht zijn op het verwijderen van een aantal bomen.

Die bomen vormen een risico ten aanzien van gebruikers van de recreatieve routes op de steenberg. Ook wordt het aandeel populieren terug gebracht om andere boomsoorten meer ruimte te geven zich beter te ontwikkelen. Binnen valbereik van de paden worden de populieren weg gehaald, verderop in het bos worden de populieren rondom ondiep ingezaagd(het zogenoemde ringen) zodat de bomen gaan afsterven. Zo wordt het aandeel staand door hout in het bos vergroot wat positieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit.

Om de aanwezige natuurwaarden tijdens de werkzaamheden te beschermen is een Quick Scan naar de Flora en Fauna waarden uitgevoerd. Naar aanleiding van deze scan is besloten om tijdens de werkzaamheden te zorgen voor begeleiding door een ecoloog zodat schade aan kwetsbare Flora en Fauna wordt voorkomen.
 

Blijf op de hoogte!

  • Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf? Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief
  • Wilt u actief geïnformeerd worden over vergunningen, bouwplannen, verkeersbesluiten e.d. in uw eigen buurt of straat? Klik dan op de pagina Berichten over uw buurt op Overheid.nl op de knop ‘Meld u aan voor de e-mailservice’.