De verkeerslichten op de Europaweg-Zuid nabij het Terwaerderveldje en de Pastoor Scheepersstraat zijn al een tijdje defect. Zij worden niet meer vervangen. Deze locatie voldoet niet meer aan de huidige richtlijnen voor het plaatsen van verkeerslichten bij oversteekplaatsen. Zowel de hoeveelheid overstekende voetgangers als de hoeveelheid verkeer op de Europaweg-Zuid zijn daarvoor te klein. De verkeerslichten worden daarom verwijderd


De verkeerslichten worden vervangen door brigadiersborden

Verkeersbrigadiers kunnen het verkeer dan op elk moment staande houden zodat er veilig overgestoken kan worden. Dit is vooral van belang voor basisschool An d’r Put die deze locatie blijft gebruiken als looproute van en naar Sportpark Ter Waerden. De leerkrachten fungeren dan als verkeersbrigadiers. Het oversteken met brigadiers is de meest veilige manier van oversteken. 

Een alternatieve oversteeklocatie is aanwezig bij de Kloosterstraat

Natuurlijk blijft het voor iedereen mogelijk om op de locatie van de huidige verkeerslichten over te steken. Maar wij adviseren dit liever niet te doen. De locatie ligt in een bocht en het zicht van het verkeer op de voetganger is niet optimaal. Daarnaast is hier ook geen middengeleider aanwezig (beter bekend als ‘vluchtheuvel’). Wij adviseren daarom bij voorkeur over te steken nabij de Kloosterstraat. Daar is een zebra met middengeleider en borden met geïntegreerde LED verlichting die met een drukknop kunnen worden geactiveerd. Naast oversteken met brigadiers is dat de meest veilige manier van oversteken. 

Nieuwe oversteekvoorziening bij de Zilverschoon/Churchillstraat 

Wij begrijpen dat niet voor iedereen de oversteekplaats bij de Kloosterstraat een goed alternatief is. Dat geldt met name voor voetgangers van en naar de Onkruidbuurt. We gaan daarom een extra oversteekvoorziening met middengeleider realiseren bij het kruispunt Zilverschoon/Churchillstraat. 

Door de fractie GBBL zijn raadsvragen gesteld over deze verkeerslichten

In de beantwoording van die vragen door ons college van burgemeester en wethouders wordt uitvoeriger ingegaan op onze overwegingen om de verkeerslichten te verwijderen.  

Planning

Op dit moment kunnen wij nog niet exact aangeven wanneer de aangegeven aanpassingen doorgevoerd gaan worden. We gaan ervan uit dat de werkzaamheden voor de winter zijn afgerond. Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatsen wij een nieuw nieuwsbericht op deze website.