Security Technics & Devellopment (ST&D) gaat de beweegbare zakpaal aan de Bachlaan vervangen door een zogenaamde 'bollard installatie' in de week van 17 mei. De straat is dan afgesloten voor verkeer. Het Raadhuisplein is dan alleen te bereiken vanaf de kant van de Hema. 

De beweegbare paal aan de Bachlaan wordt in de week van 17 mei vervangen door een zogenaamde 'dynamische bollard installatie'. Dit is een beweegbare hydraulisch paal die als doel heeft het autoluw maken van het centrum, zodat u veilig het winkelcentrum kunt bezoeken, zonder overlast van ongewenste voertuigen. ST&D plaatst deze installatie ter hoogte van de oude beweegbare paal.

U kunt alleen achter de zakpaal komen als u een ontheffing heeft aangevraagd en uw voertuig in ons systeem geregistreerd staat. Bewoners, winkeliers of toeleveranciers kunnen contact met ons opnemen om een mogelijke vergunning aan te vragen voor autorisatie om met een voertuig het centrum in te gaan. 

Op de situatietekening van de zakpaal aan de Bachlaan ziet u hoe op de huidige locatie van de defecte zakpaal een nieuwe wordt geplaatst. Aan weerszijden van de nieuwe automatische zakpaal komen twee rood/groen verkeerslichten te staan, die aangeven wanneer u door mag rijden (groen) en wanneer er gewacht moet worden (rood).
Om de bewijslast bij aanrijding aan te tonen wordt er een bewakingscamera geplaatst. Ook wordt de installatie voorzien van een antenne die er voor zorgt dat de paal automatisch naar beneden gaat indien er hulpvoertuigen (ambulance en brandweerauto) door moet rijden.

Planning

De planning zal er als volgt uitzien: 

  • Maandag 17 Mei: weghalen van de bestrating, sleuven graven, nieuwe installatie monteren 
  • Dinsdag 18 Mei: opnieuw bestraten en aansluiten van het systeem
  • Woensdag tot en met vrijdag 19-21 Mei: herbestraten van de klinkerbestrating

Tijdens de werkzaamheden zullen we alles in het werk stellen om de overlast tot een minimum te beperken.