We kijken terug op een bewogen week. De extreme regenval heeft veel inwoners en ondernemers getroffen. Woningen en bedrijven stonden blank, huisraad en tuinen zijn vernield en de wateroverlast heeft in sommige straten gezorgd voor een enorme ravage. We leven mee met de mensen die hierdoor getroffen zijn. 

Wanhoop en verbinding

Naast alle wanhoop, verslagenheid en verdriet die wij gezien hebben, hebben wij ook gezien hoeveel helpende handen er geboden worden op momenten van nood. Mensen die bij de buren de handen uit de mouwen steken, materialen die door bedrijven beschikbaar worden gesteld, ondernemers die te hulp schieten, talloze burgerinitiatieven om hulp te bieden. Brandweer, defensie, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio, politie, rode kruis, reinigingsdiensten en niet te vergeten onze eigen medewerkers. Zoveel mensen en organisaties zijn vele dagen, dag en nacht, in touw geweest om mensen hulp te bieden. Dat is echt bewonderenswaardig. En wij spreken dan ook graag onze diepste waardering hierover uit. 

Werk tijdens de rampdagen

Buiten deze waardering willen wij u ook laten zien wat wij voor en tijdens de rampdagen hebben gedaan en waar wij op dit moment (nog) mee bezig zijn. Wij zullen u niet vermoeien met een complete lijst, maar onze belangrijkste taken waren:

  • Preventief (naar aanleiding van de berichten die KNMI voorspelde) hebben wij gezorgd dat de diverse waterbuffers en infiltratiesystemen die wij de afgelopen jaren hebben aangelegd, optimaal functioneerden. Wij hebben onder andere, na de hoosbui van twee weken ervoor, buffers waar nog water in stond leeggepompt, vervuilde kolken en zandvangers gecontroleerd en waar nodig gereinigd en de pompgemalen zo leeg mogelijk gemaakt om de afvoercapaciteit te maximaliseren.
  • Tijdens het noodweer hebben wij diverse wegen en fietspaden in Landgraaf door het extreem hoge water moeten afsluiten. Putdeksels kwamen los en verdwenen in de kolkende massa, modderstromen met stenen stroomden over wegen en blokkeerden de boel, kolken verstopten door zand en modder. Ook instabiele bomen die door de gezapige grond te weinig houvast hadden en dreigden om te vallen hebben ervoor gezorgd dat we wegen hebben moeten sluiten. Met man en macht hebben we dag en nacht doorgewerkt om wegen vrij te houden dan wel zo snel als mogelijk weer te kunnen openen, zodat buurten en straten bereikbaar bleven voor hulpdiensten. 
  • Tegelijkertijd hebben andere medewerkers zich ingezet om inwoners en ondernemers op locatie te helpen en ondersteunen met ‘handjes’ en advies. Ook was monitoren van de overlast en de vragen die inwoners hebben, daarop anticiperen door bijvoorbeeld het zorgen voor zand(zakken) en containers, een belangrijke taak. Daarnaast hebben wij geprobeerd u zo goed, uitgebreid en snel mogelijk van informatie te voorzien.

Dagen en nachten hebben wij en inwoners/bedrijven doorgewerkt. En natuurlijk konden we niet overal tegelijk, maar we hebben ingezet op het maximaal haalbare. 

Bedankt en sterkte

Het bestuur en de medewerkers van de gemeente Landgraaf sluiten zich aan bij de woorden van de Veiligheidsregio: ‘We hebben gezien hoe een verwoestende kracht ook een verbindende kracht kan zijn. We zijn onder de indruk van de tomeloze inzet en betrokkenheid bij de strijd tegen het water door alle hulpdiensten en bedrijven, familieleden, buren, collega’s en vrienden. Wij bedanken iedereen voor zijn of haar bijdrage. Dankzij die hulp is erger voorkomen. We leven mee met iedereen die is getroffen door het hoge water en wensen hen ontzettend veel sterkte. En aan iedereen die zich de afgelopen dagen vol overgave heeft ingezet: nogmaals bedankt!’

E-mail nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf?

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief!