Door de klimaatverandering vallen er steeds heftigere buien met wateroverlast in en rondom woningen als gevolg. Waterschap Limburg geeft met het programma ‘Water in Balans’ voorrang aan het aanpakken van deze wateroverlast.

Zij hebben onlangs een boekje samengesteld. Hierin staan 17 maatregelen die u kunt nemen om schade door wateroverlast in uw eigen woning te beperken. Elke maatregel wordt uitgebreid beschreven. De digitale versie van het boekje kunt u vinden op de website van het Waterschap

Wethouder Bart Smeets: ‘Het aanpakken van wateroverlast is niet iets van het Waterschap alleen. Daarbij hebben ze de hulp van gemeenten én inwoners nodig. De gemeente heeft de laatste jaren in heel veel buurten en straten maatregelen getroffen om de overlast te beperken en liefst te voorkomen. Echter geen enkele maatregel is bestand tegen zo’n zeldzame hoosbui zoals een aantal weken geleden.
Maar ook ú kunt meehelpen om wateroverlast in uw woning te voorkomen. Hoe? Dat kunt u lezen in het boekje dat het waterschap gratis ter beschikking stelt. Samen moeten we onze schouders onder de uitdagingen van het veranderende klimaat zetten. Want iedere druppel telt.’

Wilt u nog meer tips en ideeën? Neem dan ook eens een kijkje op de website Waterklaar. Hier vindt u alle informatie over hittestress, droogte, wateroverlast en waterkwaliteit. Ook kunt u lezen hoe u in aanmerking komt voor een subsidieregeling om maatregelen te treffen zoals het afkoppelen van regenwater.