Het is altijd goed om alert te zijn als u wordt benaderd door personen en/of organisaties (via de telefoon, de e-mail of aan uw deur). Landelijk is hierover een campagne gestart, zie Maak het ze niet te makkelijk

De volgende tips zijn belangrijk: 

  • Wordt u benaderd via telefoon of e-mail? 
    Geef dan geen persoonsgegevens door of betaalgegevens. U kunt aangeven dat u de vragen wilt ontvangen via een brief. Bel vervolgens meteen uw vaste contactpersoon van de gemeente of van Medipoint BV.  
  • Staat er iemand aan uw deur? 
    Medewerkers van de gemeente en Medipoint BV maken altijd van te voren een afspraak met u. Staat er toch onaangekondigd iemand voor uw deur die aangeeft namens de gemeente en/of Medipoint bij u op bezoek te komen, vraag dan altijd om een legitimatiebewijs. Twijfelt u? Bel dan naar 14 045 voordat u iemand binnen laat.

Een toeleverancier van Medipoint BV is in juli 2021 slachtoffer geworden van een “cybersecurity” aanval. Deze leverancier is getroffen door een zogenaamde 'ransomeware aanval'. Dat is schadelijke software die computers en bestanden gijzelt. De aanval is op tijd ontdekt en afgeslagen, maar de leverancier kan niet uitsluiten dat er geen gegevens zijn gelekt. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, postcode, woonplaats, soort hulpmiddel en datum wanneer het hulpmiddel is geleverd.