Vandaag start aannemer Heijmans met het vervangen van de tegels van een deel van het fietspad langs de Heerlenseweg. Het betreft het gedeelte tussen het Leenderkerkvoetpad en de Melchersstraat. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.

Wij proberen de verkeershinder zoveel als mogelijk te beperken. In dat kader hebben wij onder andere afgesproken dat de aannemer werkt tussen 9.00 en15.00 uur (buiten de spits). Daarnaast gaat er  maximaal 1 rijbaan dicht op het moment dat oude tegels afgevoerd en nieuwe tegels aangevoerd worden. Dan zet Heijmans verkeersregelaars in. De overige tijd blijft de rijbaan in beide richtingen open voor verkeer.

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de aanleg van de Parkstadroute. Alle actuele informatie over de Parkstadroute(externe link) vindt u op de website van de parkstadroute.