Er wordt volop gewerkt op de top van de Wilhelminaberg en de trap. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door KWS/Den Ouden.

De top van de berg

De top van de Wilhelminaberg wordt volledig opnieuw ingericht. Zo kunt u dadelijk rustig genieten van het mooie uitzicht en het (tijdelijke) lichtkunstwerk dat in opdracht van IBA wordt gerealiseerd. Het lichtkunstwerk is onderdeel van het IBA-expositiejaar en bedacht door de lichtkunstenaar Har Hollands.
Ten behoeve van dit kunstwerk zijn 25 masten met laserinstallatie op de top geplaatst.

De trap(pen)

Ook de trap pakken wij aan. De oude schanskorven worden vervangen door een stalen profiel, zodat het geheel een strakke uitstraling krijgt. De verlichting langs de trap wordt vervangen. Er worden 22 nieuwe lantaarnpalen geplaatst.

De trap naar de parkeerplaats van SnowWorld is inmiddels gereed. Zodra het lichtkunstwerk in werking is, verwachten wij meer publiek. Aangezien het aantal parkeerplaatsen aan de voet van de berg beperkt is, kan in de toekomst gebruik worden gemaakt van een gedeelte van de parkeerplaats van Snowworld. De gemeente en Snowworld hebben daar afspraken over gemaakt.

Omliggend gebied

Aansluitend aan de werkzaamheden op de top en van de trap zullen na de bouwvakantie 2021 de werkzaamheden starten ten behoeve van de herinrichting van de aanlanding. Dit betreft het terrein dat ligt tussen de Overstehofweg en de vijver. Het terrein wordt geëgaliseerd, overbodige zaken verwijderd en we brengen betonnen profielen aan die we inzaaien met verschillende soorten grassen. Dit resulteert in een onbelemmerd uitzicht op de trap, de top en het lichtkunstwerk. De betonnen rasters verwijzen naar de geruite “sjotelsplakken” die de mijnwerkers destijds naar hun werk meebrachten.
De werkzaamheden herinrichting top, trap en aanlanding worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door KWS Infra/Den Ouden. De directievoering is in handen van Verbeek Landschapsarchitecten.

Overige informatie

We verwachten dat we de werkzaamheden in het derde kwartaal 2021 kunnen afronden. Wij doen er alles aan om tijdens de werkzaamheden de top en trap zoveel als mogelijk voor recreanten en sporters bereikbaar te houden. Soms is het echter onvermijdelijk dat delen moeten worden afgesloten. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Vanzelfsprekend wordt tijdens de werkzaamheden rekening gehouden met de coronamaatregelen.