Er wordt volop gewerkt op de top van de Wilhelminaberg en de trap. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door KWS/Den Ouden.

De top van de berg

De top van de Wilhelminaberg wordt volledig opnieuw ingericht. Zo kunt u dadelijk rustig genieten van het mooie uitzicht en het (tijdelijke) lichtkunstwerk dat in opdracht van IBA wordt gerealiseerd. Het lichtkunstwerk is onderdeel van het IBA-expositiejaar en bedacht door de lichtkunstenaar Har Hollands.
Ten behoeve van dit kunstwerk zijn 25 masten met laserinstallatie op de top geplaatst.

De trap(pen) en omliggend gebied

Naast de top pakken we ook de trappen en het omliggend gebied aan.

Trappen en verlichting
De trappen zijn inmiddels gereed. Langs de langste trap van Nederland hebben we de oude schanskorven vervangen door een stalen profiel. Zo krijgt het geheel een strakke uitstraling. Ook hebben wij 22 nieuwe lantaarnpalen geplaatst.

Trappen naar parkeerplaats SnowWorld
Naar de parkeerplaats van SnowWorld hebben wij een trap gerealiseerd, zodat bezoekers van de berg en het lichtkunstwerk eenvoudig kunnen parkeren in de directe omgeving. Zodra het lichtkunstwerk in werking is, verwachten wij meer publiek. Aangezien het aantal parkeerplaatsen aan de voet van de berg beperkt is, kan in de toekomst gebruik worden gemaakt van een gedeelte van de parkeerplaats van SnowWorld. De gemeente en Snowworld hebben daar afspraken over gemaakt.

Omliggend gebied
Na de bouwvakantie 2021 is aannemer KWS Infra gestart met de werkzaamheden onder aan de trappen. Dit ten behoeve van de herinrichting van de aanlanding. Dit betreft het terrein dat ligt tussen de Overstehofweg en de vijver. Het terrein is geëgaliseerd, overbodige zaken zijn verwijderd en we hebben betonnen profielen aangebracht die we inzaaien met verschillende soorten grassen. Dit resulteert in een onbelemmerd uitzicht op de trap, de top en het lichtkunstwerk. De betonnen rasters verwijzen naar de geruite “sjotelsplakken” die de mijnwerkers destijds naar hun werk meebrachten.
De herinrichting van het omliggend gebied zit op dit moment (update februari 2022) in de afrondende fase.