Vanaf 1 mei geldt in Nederland de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet regelt dat overheden, en dus ook wij als gemeente, onze openbare informatie gemakkelijk vindbaar moeten maken voor onze inwoners. Het doel is dat we als overheid transparanter worden. Dat is belangrijk voor de democratie, het bestuur en de economische ontwikkelingen.

Wat betekent de Woo voor u?

U kunt al heel veel openbare informatie van de gemeente Landgraaf op onze websites vinden. We werken er aan om dit stapsgewijs steeds verder uit te breiden. Daarnaast komt er op termijn één centrale plek waar u alle overheidsinformatie kunt vinden. Dus niet alleen van Landgraaf, maar van álle overheden.

Woo-contactpersonen

Er zijn binnen onze organisatie speciale Woo-contactpersonen aangewezen die u helpen om de gewenste informatie te vinden. 

Is de informatie die u zoekt, niet openbaar beschikbaar, of omvangrijk, of bent u op zoek naar documenten of informatie over een specifieke aangelegenheid, dan kunt u een Woo-verzoek indienen (dit is vergelijkbaar met het vroegere Wob-verzoek).

Meer weten?

Kijk dan verder bij Beschikbaar stellen van openbare informatie (Woo).