De coalitie van CDA, GBBL en OPL heeft Bart Smeets, Stijn Kropman, Freed Janssen, Christian Wilbach en Alex Schiffelers voorgedragen als wethouders voor het nieuwe college. Tijdens de extra raadsvergadering op dinsdag 31 mei zijn zij geïnstalleerd.

Tevens is de coalitieconvenant (Bouw mee aan een stabiele toekomst voor iedereen) in de raad besproken en heeft het college de opdracht gekregen om de ambities en opdrachten uit het convenant uit te voeren. Het coalitieprogramma beschrijft op hoofdlijnen wat de ambities zijn voor de komende 4 jaar. Dinsdag 7 juni wordt tijdens de collegevergadering de portefeuilleverdeling vastgesteld.
 
Wij wensen de wethouders van harte proficiat en veel succes in hun nieuwe functie om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te bouwen aan ons mooie Landgraaf.

Foto: Jean Franssen