Enovos Green Power (voorheen NPG Energy) heeft in 2018 bij de gemeente Landgraaf een verzoek ingediend op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, tegenwoordig bekend als Het Kreupelbusch, een windpark te realiseren met 3 windmolens. Op dit terrein is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland.

De gemeente Landgraaf wil onder voorwaarden meewerken aan dit project. Het project moet vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke eisen.

Het windpark vormt samen met het zonnepark het 'Energiepark Abdissenbosch', een energiepark dat het voormalige stort omvormt tot een groen energielandschap. Voor het plan is de projectwebsite Energiepark Abdissenbosch ontwikkeld door de initiatiefnemer. Daar vindt u ook meer informatie. 

Stand van zaken begin 2021

De geplande locatie voor de windmolens ligt aan de rand van het Kreupelbusch en nabij vliegbasis Geilenkirchen. De locatie ligt buiten het 'obstakelbeheergebied', zoals vastgesteld in de Regeling Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (RARRO). Er is daarmee geen Nederlandse wetgeving die de bouw van de turbines op de gewenste locaties in de weg staat.

Toch kunnen volgens de Duitse defensie de windturbines beperkingen opleveren voor het gebruik van de vliegbasis. In het kader van goed nabuurschap laten we daarom een onafhankelijke luchtvaartveiligheidsstudie uitvoeren. Deze studie wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau NLR-Netherlands Aerospace Centre. 

Op de volgende vragen willen we een antwoord:

  • Welke (hoogte)beperkingen zijn van toepassing op de beoogde windenergie-locaties?
  • Neemt de bereikbaarheid van de vliegbasis af door de gewenste ontwikkelingen?
  • Komt de veiligheid van het huidige gebruik van de vliegbasis in het geding?
  • Indien ja, is het mogelijk om dit gebruik aan te passen?
Luchtfoto van Het Kreupelbusch in Landgraaf waar het Energiepark Abdissenbosch is
Het Kreupelbusch in Abdissenbosch, de locatie van het Energiepark Abdissenbosch