Laatste nieuws (23 februari 2021)

Voor de startbijeenkomst van dinsdag 16 februari 2021 voor het plan van de zonneweide was niet alleen veel belangstelling. Uit de vele reacties is gebleken dat er voor deze locatie onvoldoende maatschappelijk draagvlak is bij de inwoners van Landgraaf en dan met name in de directe omgeving. Daarom heeft het college besloten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Kronos Solar.

Initiatief Kronos Solar

Kronos Solar heeft een verzoek ingediend om op een akkerland aan de Akerweg een zonneweide van circa 10 hectare (circa 27.000 zonnepanelen) te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders is bereid, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van dit initiatief.

Bij de realisatie van de zonneweide wil Kronos Solar voldoende aandacht besteden aan biodiversiteit en natuur. Bovendien bieden ze mogelijkheden voor inwoners om financieel deel te nemen. Uit onderzoek zal komende tijd moeten blijken of het project haalbaar is en hoe de zonneweide kan worden ingepast in het landschap.

Belangrijke voorwaarden

De voorwaarden voor de ontwikkeling van dit initiatief vinden we belangrijk: het initiatief moet natuurlijk voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarnaast vindt het college het van groot belang dat het project niet alleen voordelen oplevert voor omwonenden, maar ook dat zij hier optimaal bij betrokken worden.

Vervolgstappen

Kronos Solar wil in het voorjaar van 2021 een omgevingsvergunning aanvragen voor het project. De gemeente zal het plan beoordelen en toetsen of het aan alle wettelijke eisen voldoet. Als de aanvraag voor de omgevingsvergunning compleet is start de officiële vergunningprocedure en publiceert de gemeente het plan. Vanaf dat moment kan iedereen een zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvergunning.

Startbijeenkomst

Dinsdag 16 februari 2021 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst online via YouTube. Wethouder Freed Janssen heeft samen met Kronos Solar meer informatie gegeven over het plan en de vervolgstappen. Er werd veel gebruikgemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen via WhatsApp. 

Kronos Solar heeft een website ingericht voor de Zonneweide Akerweg waarop u alle informatie kunt vinden over het plan. U vindt daar ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. 

Bekijk het anderhalf durende webinar via YouTube

Meedenkgroep Zonneweide Akerweg

Tijdens de startbijeenkomst heeft wethouder Janssen de deelnemers opgeroepen mee te denken over dit plan. Daarvoor hebben zich ondertussen een 20-tal deelnemers gemeld. De meedenkgroep zal bestaan uit geïnteresseerden die willen meedenken over de manieren waarop de zonneweide eventueel kan worden ingepast in de omgeving en wat deze zonneweide kan betekenen voor de omgeving. Kunnen geïnteresseerden bijvoorbeeld zonnepanelen kopen? Hoe kan men meedoen? 

De deelnemers aan de meedenkgoep is gevraagd deel te nemen in de Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf. Indien gewenst willen wij met deze groep in gesprek om helder te krijgen waar en op welke wijze zonneweides in ons buitengebied wel maatschappelijk aanvaardbaar kunnen worden aangelegd.