De gemiddelde wachttijd voor het in behandeling nemen van een melding voor hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is terug op 4 weken. Wethouder Alex Schiffelers is zichtbaar opgelucht.

Vorig jaar liepen de wachttijden op en daar waren veel zorgen over. Cindy Erkens is senior medewerker sociaal domein en is net als de wethouder blij met het inlopen van de wachttijden.

‘Er was niet één precieze oorzaak aan te wijzen,’  legt Cindy uit. ‘Het kan te maken hebben met de wachttijden bij de Geestelijke Gezondheidszorg. Het gevolg daarvan is dat er meer zorg thuis nodig is. En onze inwoners weten beter waar ze zich moeten melden wanneer ze zorg nodig hebben. Allemaal redenen waardoor die wachttijden opliepen.' 
‘Vergeet ook niet het feit dat we met z’n allen steeds ouder worden,' vult de wethouder aan.

‘We hebben een aantal tijdelijke maatregelen genomen én nieuwe medewerkers in dienst genomen om de wachttijden te verkorten. Met onze partners, die de zorg verlenen, zijn we nu in overleg om ook daar de wachttijden te verkorten. Het is ingewikkeld, maar we werken er hard aan. Ondertussen hebben we in Landgraaf wel meer mensen hulp geboden en dat is een positief punt.'

Kritisch kijken naar proces en kosten

De taken en verantwoordelijkheden van gemeenten in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners, het sociale domein, zijn enorm in ontwikkeling. Die taken zijn onder andere vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit 2015.

Wethouder Schiffelers: ‘De kosten van deze zorg en ondersteuning aan onze inwoners, willen we onder controle houden. Het is geen zorg op bestelling. Die kosten moeten we kunnen verantwoorden. We kijken dan ook goed naar het hele proces.'

Zorg krijgen die nodig is

Cindy benadrukt dat de inwoners van Landgraaf die zorg nodig hebben, dat ook moeten krijgen. ‘Maar we bekijken eerst hoe ‘zelfredzaam' iemand is. Wat kan en wil de aanvrager zelf? Kan iemand uit zijn of haar eigen omgeving helpen? Is dat allemaal niet voorhanden of is dat niet voldoende, dan gaan we kijken wat we kunnen bieden vanuit de mogelijkheden van de Wmo.’

Wmo onder de loep

In de komende twee jaar wordt de manier waarop wij de Wmo uitvoeren onder de loep genomen. Wat kan beter? Wat verwachten onze inwoners en wat kunnen wij bieden? Waar we al stappen in hebben ondernomen, is het begrijpelijk schrijven. De manier waarop we in gesprek gaan met onze inwoners, of dat nu in tekst of aan de keukentafel is, moet begrijpelijk zijn voor iedereen. De zorg voor de inwoner van Landgraaf heeft volop de aandacht.

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van gemeente Landgraaf? Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief
Wilt u actief geïnformeerd worden over vergunningen, bouwplannen, verkeersbesluiten e.d. in uw eigen buurt of straat? Klik dan op de pagina Berichten over uw buurt op Overheid.n(externe link)l op de knop ‘Meld u aan voor de e-mailservice’.