De bouw van het nieuwe ‘Zwemcentrum In de Bende’ is in volle gang. Als deze bouwwerkzaamheden zijn afgerond, starten wij met de sloop van het oude zwembad. Daarna leggen wij de nieuwe parkeerplaatsen naast het zwemcentrum aan en zorgen wij voor de verdere inrichting en afwerking van het terrein. 

Zwemcentrum In de Bende wordt duurzaam en energie-neutraal

Het nieuwe zwemcentrum wordt een zogeheten doelgroepenbad. Het krijgt een bad van 25 meter lang en 10 meter breed. Het is 2 meter diep en heeft een beweegbare bodem. Met het oog op onder andere de klimaatdoelstellingen wordt het zwembad volledig energie-neutraal. We maken gebruik van warmtepompen en zonnepanelen op het dak en naast het zwembad realiseren we een zonnepanelenpark. Tevens zit er in het zwembad geen chloor omdat het wordt gezuiverd door middel van zoutdialyse. Hiermee wordt Zwemcentrum In de Bende een van de duurzaamste en volledig energie neutrale zwembaden van Nederland. 

De materialen die we gebruiken zijn zo veel als mogelijk herbruikbaar; bijvoorbeeld de staalconstructie en het dak met houten kanaalplaatvloeren. Ook voorzien we het zwemcentrum van een geheel automatische bedrijfsvoering waardoor installaties en verlichting reageren op de aanwezigheid van personen en de bezetting van het zwembad.

Aanpassing infrastructuur rondom het nieuwe zwemcentrum

Voor een goede bereikbaarheid van het zwemcentrum en het aangrenzende ‘Park Heigank’ richten wij de omgeving van het zwemcentrum opnieuw in. In het ontwerp dat wij hiervoor gemaakt hebben, is ruimte voor 100 parkeerplaatsen. Deze zijn niet alleen bedoeld voor de bezoekers van het zwemcentrum, maar ook voor bezoekers van het Park Heigank. De huidige hoofdtoegang van het sportpark verplaatsen we dan ook naar dit parkeerterrein. En tekening van de inrichting van het terrein vindt u in onderstaande pdf. 

Wij gaan ervan uit dat deze 100 parkeerplaatsen voldoende zijn om de bezoekers van het zwemcentrum en Park Heigank op te kunnen vangen. Mocht blijken dat dit niet zo is, dan hebben we de mogelijkheid om nog circa 60 parkeerplaatsen extra aan te leggen.

Het nieuw aan te leggen parkeerterrein sluit vooralsnog aan op de Emmastraat. In deze straat zelf verandert er op dit moment niets. Wel zijn wij voornemens om de inrichting van de Emmastraat en de Hoogstraat in de toekomst aan te passen. Het gaat dan vooral om de aansluiting van de Emmastraat op de Hoogstraat en de verbetering van de veiligheid voor fietsers. Zodra hier meer over bekend is, worden de direct aanwonenden daarover geïnformeerd.

In het ontwerp hebben wij veel ruimte gereserveerd voor groen en bomen. De exacte invulling daarvan wordt nog verder uitgewerkt. Ook bekijken we nog of de huidige hondenuitlaatplaats en skatebaan binnen dit gebied terug moeten komen. 

Planning

Wij verwachten dat het nieuwe zwemcentrum aan het einde van het 1e kwartaal 2021 in gebruik genomen kan worden. Daarna wordt het oude zwembad gesloopt en kan de aanleg van de nieuwe infrastructuur starten. Een exacte planning hiervan is nu nog niet bekend. Wij moeten nog een aantal onderzoeken uitvoeren voordat het oude zwembad gesloopt kan worden.

Inrichtingstekening omliggend terrein

Hier vind u een tekening van de inrichting van het parkeerterrein rondom zwembad. Dit is nog een eerste impressie. Op deze tekening ziet u hoe de parkeerplaatsen, de groenvoorziening en het zonnepark liggen ten opzichten van het nieuwe zwembad.