Het nieuwe ‘Zwemcentrum In de Bende’ is klaar. Binnenkort starten de werkzaamheden voor de inrichting van het omliggend terrein.

Zwemcentrum In de Bende is klaar

Het nieuwe zwemcentrum is klaar. Het heeft een bad van 25 meter lang en 10 meter breed. Het is 2 meter diep en heeft een beweegbare bodem. Met het oog op onder andere de klimaatdoelstellingen wordt het zwembad volledig energie-neutraal. We maken gebruik van warmtepompen en zonnepanelen op het dak en naast het zwembad realiseren we een zonnepanelenpark. Tevens zit er in het zwembad geen chloor omdat het wordt gezuiverd door middel van zoutdialyse. Hiermee is Zwemcentrum In de Bende een van de duurzaamste en volledig energie neutrale zwembaden van Nederland.

Planning

In september starten we met de sloop van het oude zwembad. Deze werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer een maand. Daarna vindt de herinrichting plaats: aanleg parkeerplaatsen, groenvoorziening en toegang tot park Heigank.

Aanpassing infrastructuur rondom het nieuwe zwemcentrum

Voor een goede bereikbaarheid van het zwemcentrum en het aangrenzende ‘Park Heigank’ richten wij de omgeving van het zwemcentrum opnieuw in. In het ontwerp dat wij hiervoor gemaakt hebben, is ruimte voor 100 parkeerplaatsen. Deze zijn niet alleen bedoeld voor de bezoekers van het zwemcentrum, maar ook voor bezoekers van het Park Heigank. De huidige hoofdtoegang van het sportpark verplaatsen we dan ook naar dit parkeerterrein. En tekening van de inrichting van het terrein vindt u in onderstaande pdf. 

Wij gaan ervan uit dat deze 100 parkeerplaatsen voldoende zijn om de bezoekers van het zwemcentrum en Park Heigank op te kunnen vangen. Mocht blijken dat dit niet zo is, dan hebben we de mogelijkheid om nog circa 60 parkeerplaatsen extra aan te leggen.

Het nieuw aan te leggen parkeerterrein sluit vooralsnog aan op de Emmastraat. In deze straat zelf verandert er op dit moment niets. Wel zijn wij voornemens om de inrichting van de Emmastraat en de Hoogstraat in de toekomst aan te passen. Het gaat dan vooral om de aansluiting van de Emmastraat op de Hoogstraat en de verbetering van de veiligheid voor fietsers. Zodra hier meer over bekend is, worden de direct aanwonenden daarover geïnformeerd.

In het ontwerp hebben wij veel ruimte gereserveerd voor groen en bomen. De exacte invulling daarvan wordt nog verder uitgewerkt. Ook bekijken we nog of de huidige hondenuitlaatplaats en skatebaan binnen dit gebied terug moeten komen. 

Inrichtingstekening omliggend terrein

Hier vind u een tekening van de inrichting van het parkeerterrein rondom zwembad. Dit is nog een eerste impressie. Op deze tekening ziet u hoe de parkeerplaatsen, de groenvoorziening en het zonnepark liggen ten opzichten van het nieuwe zwembad.