Gemeente Landgraaf - Homepage


centrumplan Schaesberg

Mooie nominatie winkelcentrum Schaesberg (16-04-2014)

Onlangs vond in Nieuwegein de uitreiking van de NRW jaarprijs plaats, waarbij het Centrumplan Schaesberg tot één van de zes genomineerden behoorde. Een plan van Gouda won uiteindelijk, maar alleen al de nominatie mag als een enorme eer beschouwd worden. 

Lees meer

paaseieren

Bijzondere openstelling balie Burgerlijke Stand op Goede Vrijdag (10-04-2014)

Het raadhuis is gesloten vanaf Goede Vrijdag (18 april) tot en met Paasmaandag (21 april). Dit geldt ook voor ISDBOL. Alleen de balie Burgerlijke Stand is op Goede Vrijdag 18 april geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur. 

Lees meer

fietsers

Fietsdag voor senioren  (10-04-2014)

In het kader van de nationale sportweek wordt er speciaal voor senioren (50+) op woensdag 23 april een fietstocht georganiseerd. Start en -eindpunt bevinden zich in Landgraaf. U kunt zich nu inschrijven!   

Lees meer

samenwerking

Drie vacatures Adviesraad Wmo (10-04-2014)

De Adviesraad Wmo is op zoek naar kandidaten voor vervulling van ontstane vacatures op het gebied van jeugdzorg, GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en mantelzorg.

Lees meer

website van overheid.nl

Bekendmakingen in geZien (09-04-2014)

Onlangs heeft de raad de Verordening elektronische kennisgeving vastgesteld. Op basis hiervan en op de Wet elektronische bekendmaking vindt u vanaf 9 april in de geZien nog slechts de basisgegevens van de bekendmakingen die beschikbaar zijn op de centrale overheidswebsite.

Lees meer

logo rd4

Informatie van Rd4 (09-04-2014)

Op Paasmaandag 21 april wordt geen afval aan huis ingezameld. Die dag en op Koningsdag 26 april zijn de milieuparken, kringloopwinkels en servicepunt de hele dag gesloten.

Lees meer

Logo Wijkpunt Heereveld

Wijkpunt Heereveld opent de deuren (31-03-2014)

De gemeente Landgraaf gaat het ‘samen zorgen voor elkaar’ stimuleren met behulp van wijkpunten. Daarbij staan de bewoners in hun wijk centraal. Het eerste wijkpunt komt in Ubach over Worms: Wijkpunt Heereveld.

Lees meer

Logo samen voor elkaar

Wmo-bijlage maart (20-03-2014)

Deze week verschijnt in Landgraaf geZIEN de eerste Wmo-bijlage van dit jaar. In deze editie staat de opening van het nieuwe Wijkpunt Heereveld centraal.

Lees meer

beurs met geld

Teruggave afvalstoffenheffing 2012 (08-01-2014)

Heeft u over het hele jaar 2012 afvalstoffenheffing betaald en geen kwijtschelding over 2012 ontvangen, dan krijgt u een bedrag teruggestort op uw rekening.

Lees meer

Direct naar:

Meldingene over de woonomgeving

Algemene vragen of suggesties? 
Gezochte informatie niet gevonden?
Laat het ons weten via gemeente@landgraaf.nl.

 


 

Lees onze berichtjes op

 

 Twitter