Gemeente Landgraaf - Homepage


gastmensen

Gastvrouwen en gastheer heten u welkom (17-04-2015)

De balies van de gemeente Landgraaf en ISD BOL zijn onlangs tijdelijk verplaatst naar het Emile Erensplein. U wordt daar verwelkomd door een gastvrouw of gastheer.

Lees meer

uitreiking prijzen kermis

Winnaars kermisacties (16-04-2015)

Tijdens de kermis bij winkelcentrum Op de Kamp vond een tweetal prijsuitreikingen plaats.

Lees meer

ontmoetingstuin

Presentatie schetsplan Ontmoetingstuin Heiveld (09-04-2015)

Op dinsdag 21 april bent u van 19.00 uur tot 21.00 uur van harte welkom in het raadhuis bij de presentatie van het schetsplan van de Ontmoetingstuin in de buurt Heiveld.

Lees meer

wethouders installeren smiley

Smiley’s terug van weggeweest (09-04-2015)

Onlangs werd de eerste van zes nieuwe exemplaren smiley's geïnstalleerd door de wethouders Marlies Dreissen (burgerparticipatie) en Kelly Regterschot (verkeer).

Lees meer

samenwerking ondertekening overeenkomst

Trainingen wielerbaan Megaland hervat (09-04-2015)

Tot grote tevredenheid van wethouder Ton Ancion waren dinsdagavond 7 april de wegwielrenners en de BMX-rijders weer present in Landgraaf. Er vonden weer trainingen plaats op de wielerbaan van Megaland.

Lees meer

Streeperstraat in vroeger tijden

Cultuurhistorisch erfgoed in kaart gebracht (02-04-2015)

Onlangs heeft de raad de ‘Inventarisatie Cultuurhistorisch Erfgoed Landgraaf 2012-2014’ vastgesteld. Deze brengt ons bovengrondse erfgoed in beeld. Het bevat uitvoerige beschrijvingen en foto's van 241 objecten, in de categorieën Bouwkundig Erfgoed, Klein Religieus Erfgoed, Beeldende Kunst en Monumenten en Landschappelijk Erfgoed.

Lees meer

Logo samen voor elkaar

Wmo bijlage 'Samen voor elkaar' april  (08-04-2015)

Deze week verschijnt in Landgraaf geZIEN de eerste Wmo-bijlage van dit jaar. In deze editie is er onder meer aandacht voor de opening wijkpunt Dokter Calshof, de wijkteams, de Landgraafbus, de veranderde hulp bij het huishouden en het Centrum Jeugd en Gezin.

Lees meer

strandstoelen

Toezicht op uw woning tijdens vakantie (08-04-2015)

Voor inwoners van Landgraaf is het mogelijk om tijdens vakantieafwezigheid extra toezicht op de woning te laten uitoefenen. De toezichthouders van de afdeling Toezicht en Handhaving houden dan een extra oogje in het zeil. Wanneer u van deze service gebruik wilt maken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Lees meer

bus provincie Limburg

Gebruik maken van de Landgraafbus vanaf 1 april (19-03-2015)

Sinds zondag 15 maart is onze gemeente in het bezit van de Landgraafbus. Deze week heeft u kunnen lezen dat de bus is aangeboden door de Provincie Limburg. Toen was nog niet helemaal duidelijk hoe u gebruik kon maken van de Landgraafbus. We zetten dat nu graag uiteen. 

Lees meer

buitenring

Buitenring mag volledig worden aangelegd (11-03-2015)

De Raad van State heeft het project Buitenring Parkstad Limburg groen licht gegeven. In de vandaag bekend geworden uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter (Raad van State) de door de Provincie genomen besluiten voor de Buitenring Parkstad Limburg in stand gelaten. 

Lees meer

riool

Binnenkort rioolreconstructie Nieuwenhagerstraat/Lindestraat (06-03-2015)

Eind maart wordt gestart met de rioolreconstructie van de Nieuwenhagerstraat en (aansluitend) de Lindestraat. De bedoeling is dat de werkzaamheden eind juli worden afgerond.

Lees meer

afwassen

Tijdelijke regeling hulp bij het huishouden (02-03-2015)

De gemeente Landgraaf heeft nieuw beleid vastgesteld waarin staat dat hulp bij het huishouden een algemene voorziening wordt. Een algemene voorziening is een voorziening waar iedereen gebruik van kan maken. 

Lees meer

beurs met geld

Teruggave afvalstoffenheffing 2013 (18-12-2014)

Heeft u over het hele jaar 2013 afvalstoffenheffing betaald en geen kwijtschelding over 2013 ontvangen, dan krijgt u een bedrag teruggestort op uw rekening.

Lees meer

Direct naar:

Algemene vragen of suggesties? 
Gezochte informatie niet gevonden?
Laat het ons weten via gemeente@landgraaf.nl.

 


 

Lees onze berichtjes op

 

 Twitter