De gemeente Landgraaf heeft beleid tegen drugs. De aanwezigheid van verdovende middelen heeft een grote impact op inwoners, ondernemers en bezoekers. De openbare orde en veiligheid is in het geding. Daarom heeft de gemeente duidelijke regels met betrekking tot de aanwezigheid van drugs in woningen en lokalen.

Deze regels zijn opgenomen in de zogenaamde Beleidsregels wet Damocles en wet Victoria gemeente Landgraaf 2020(externe link)

Bij het aantreffen van een zogeheten ‘handelshoeveelheid’ drugs in bijvoorbeeld een woning, loods, bedrijf of garagebox, kan deze gesloten worden. Van een handelshoeveelheid is sprake bij het aantreffen van meer dan 0,5 gram harddrugs en/of meer dan 5 gram softdrugs en/of meer dan 5 hennepplanten.

De burgemeester kan al overgaan tot sluiting van een woning of lokaal als er nog geen sprake is van drugsproductie of -handel. Als er spullen liggen ter voorbereiding daarvan kan dat al voldoende zijn. Deze strengere aanpak is een gevolg van een bevoegdheid in het Damoclesbeleid, op grond van de Opiumwet. Hiermee wordt ook ingezet op het voorkomen van drugscriminaliteit, ondermijning en hennepteelt. De burgemeester wil niet alleen drugscriminaliteit aanpakken, maar ook voorkomen, door een duidelijk signaal af te geven aan toekomstige drugskwekers of producenten.

 
 

Tijdelijke sluiting geldt ook voor verhuurde panden

Met deze tijdelijke sluitingen wil de burgemeester van de gemeente Landgraaf een bijdrage leveren aan de bestrijding van de drugscriminaliteit. Ook wanneer panden verhuurd worden en de verhuurder niets met de drugsactiviteiten te maken heeft kunnen drugspanden gesloten worden. Verhuurders hebben de plicht om op het gebruik van het gehuurde toe te zien om te voorkomen dat hun pand gebruikt wordt voor illegale drugsactiviteiten.
 

Herkennen en voorkomen

Niet alleen ondernemers krijgen te maken met illegale activiteiten, ook inwoners komen hiermee in aanraking. De onderwereld en bovenwereld raken meer en meer met elkaar verweven. Dit noemen we ondermijning. En daar krijgen we met zijn allen steeds meer last van. Soms is er een gevoel dat iets niet klopt, maar wat dan? Er zijn signalen die duiden op hennepteelt, drugslaboratoria of drugshandel: 

  •  Er hangt een geur van aceton, amandel, anijs (drugslab) of hennep;   
  •  Op ongebruikelijk tijdstippen komen personen goederen leveren of ophalen. Dure wagens en buitenlandse busjes worden daarvoor vaak gebruikt;
  •  Een pand heeft afgeplakte ramen, de rolluiken zijn altijd omlaag en het lijkt alsof er nooit iemand is;
  • Soms zijn er aanpassingen aan het pand gedaan, denk aan ontluchtingspijpen, roosters in de gevel of een raam dat altijd openstaat om vocht naar buiten te laten;
  • Er zijn klusgeluiden hoorbaar of voortdurend gezoem van apparaten. Ook storingen in het licht (knipperen) zijn mogelijk;
  • Het pand wordt opvallend goed beschermd, denk aan camera’s, hekken of de aanwezigheid van waakhonden.

Melden heeft altijd zin!

Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Herkent u de bovenstaande signalen? Meld dit dan altijd. Dat kan op de website Meld Misdaad Anoniem(externe link), of via telefoonnummer 0800-7000. Anoniem is ook echt anoniem; uw naam en gegevens worden niet opgeslagen. U kunt daar ook terecht als u een ander misdrijf heeft gezien en u dat niet bij de politie durft te melden.