De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft, wilt helpen of uw steun wilt betuigen. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste informatie voor u verzameld. Omdat de situatie zich snel ontwikkelt, wordt deze pagina regelmatig aangevuld.

Veelgestelde vragen

In onderstaand overzicht vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hoe worden vluchtelingen en opvanggezinnen begeleid?

Welsun begeleidt zowel de vluchtelingen als de opvanggezinnen. Ook zullen zij de inzet van vrijwilligers coördineren en samen met andere partners tot een activiteitenprogramma komen. Heb je een vraag voor Welsun? Mail dan naar UKR@welsun.nl

Ik wil mensen uit Oekraïne opvangen. Hoe kan ik dat regelen?

Vluchtelingen in huis opnemen?

Laat aan de gemeente weten dat u Oekraïense vluchtelingen in huis neemt, zodat we dit goed in beeld hebben. Kijk voor meer informatie ook op de webpagina van Vluchtelingenwerk Nederland: Ik bied huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen

Termijn van opvang

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven.
Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Matchen van gastgezinnen en vluchtelingen

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Kijk dan op de webpagina van Vluchtelingenwerk Nederland

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Er wordt gewerkt aan mogelijkheden om op te vangen zonder gekort te worden op de uitkering. Wel is het belang dat u laat weten dat u Oekraïense vluchtelingen opvangt.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen zich bij de gemeente inschrijven?

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente hoeft geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen. Voorwaarde voor inschrijving is dat de gemeente de identiteit moet kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. Daarnaast moet de gemeente kunnen vaststellen dat het een persoon is met de Oekraïense nationaliteit. Meer informatie vindt u op de webpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Hoe zit het met een zorgverzekering voor de gevluchte Oekraïners?

Er is een subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg via CAK beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de webpagina van het CAK, Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Voor informatie in het Oekraïens, Engels en Nederlands, kijk op de webpagina van de Zorgverzekeringslijn

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne hebben gedurende hun tijdelijk verblijf in Nederland recht op financiële ondersteuning.

Er is een landelijke regeling in de maak voor een financiële bijdrage aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit die bijdrage kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. Binnenkort wordt de regeling bekend gemaakt. Houd hiervoor de webpagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst In Nederland blijven als Oekraïner in de gaten.

Ik wil graag helpen. Hoe kan ik dat doen?

Wij vinden het fantastisch dat zoveel mensen willen helpen. Dank daarvoor! Hulp is op twee manieren mogelijk:

 • U kunt zich bij Welsun aanmelden als vrijwilliger om mee te helpen bij de huisvesting of bij de ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen in Landgraaf. Stuur hiertoe een mailbericht naar UKR@welsun.nl.
 • Heeft u spullen die u wilt doneren, dan vragen wij u om deze nog even te bewaren. Het is namelijk op dit moment lastig om te bepalen aan welke spullen precies behoefte is. Als dit duidelijk is, zullen wij (weer) een lijst bekend maken op onze website, social media, en via diverse instanties. Eventueel kunt u wel al via UKR@welsun.nl laten weten welke spullen u wilt doneren. 
  De gemeente Landgraaf heeft veelvuldig overleg met andere gemeenten in de regio. Is er in de ene gemeente een overschot aan bepaalde spullen, dan wordt dit gedeeld met andere gemeenten. Uw spullen komen dus in ieder geval goed terecht en worden enorm gewaardeerd. 

Waar zijn de opvanglocaties in Landgraaf?

Opvanglocaties

 • Wooncomplex Hereweg 52
 • Appartement Kerkplein 30
 • Bedrijfspand en appartement Streeperstraat 42-44
 • Bedrijfspand en appartement Ruiterstraat 5

Eisen aan opvanglocaties

We beoordelen een mogelijke opvanglocatie op een aantal punten: 

 •    Het pand moet op korte termijn ingezet kunnen worden
 •    De aanwezigheid van sanitaire voorzieningen
 •    De aanwezigheid van een keuken
 •    Of er sprake is van voldoende mate van privacy
 •    Of het pand geschikt is om ten minste zes maanden te kunnen worden gebruikt voor dit doel. 

Handige websites

 • Rijksoverheid - informatie over Oekraïne van de overheid
 • Takecarebnb - platform dat vluchtelingen en gastgezinnen matcht 
 • Refugeehelp - het online startpunt voor vluchtelingen uit Oekraïne in hun eigen taal
 • VRZL - Veiligheidsregio Zuid-Limburg: opvang van vluchtelingen 
 • Vluchtelingenwerk - veel informatie en een overzicht van (hulp)initiatieven.

Nieuws

RSS feed