De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd. We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft, wilt helpen of uw steun wilt betuigen. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste informatie voor u verzameld. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie en/of nieuwe vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

In onderstaand overzicht vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hoe worden vluchtelingen en opvanggezinnen begeleid?

Welsun begeleidt zowel de vluchtelingen als de opvanggezinnen. Ook coördineren zij de inzet van vrijwilligers en zorgen zij samen met andere partners voor een activiteitenprogramma.

Heb je een vraag voor Welsun? Mail dan naar UKR@welsun.nl.

Ik wil mensen uit Oekraïne opvangen. Hoe kan ik dat regelen?

Vluchtelingen in huis opnemen?

Laat aan de gemeente weten dat u Oekraïense vluchtelingen in huis neemt, zodat we dit goed in beeld hebben. Kijk voor meer informatie ook op de webpagina van Vluchtelingenwerk Nederland: Ik bied huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen.

Termijn van opvang

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven.
Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Matchen van gastgezinnen en vluchtelingen

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Kijk dan op de website van Vluchtelingenwerk Nederland bij Ik bied huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen

Verandert er iets aan uw opvang van vluchtelingen? Geef het door!

Heeft u vluchtelingen in huis en verandert er iets in de samenstelling, de verblijfplek of is er sprake van tijdelijk vertrek, meld dit dan bij ISD-BOL via oekraine@ISDBOL.nl.

ISD-BOL heeft hiervoor ook een speciaal spreekuur in het Burgerhoes, en wel op woensdagen van 8.30 - 12.30 uur. U kunt zich dan melden bij de receptie.

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Er wordt gewerkt aan mogelijkheden om op te vangen zonder gekort te worden op de uitkering. Wel is het belang dat u laat weten dat u Oekraïense vluchtelingen opvangt.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen zich bij de gemeente inschrijven?

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. De gemeente hoeft geen verblijfsrechtelijke toets te doen. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen. Voorwaarde voor inschrijving is dat de gemeente de identiteit moet kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. Daarnaast moet de gemeente kunnen vaststellen dat het een persoon is met de Oekraïense nationaliteit. Meer informatie vindt u op Inschrijven Oekraïners in de BRP | RvIG.

Hoe zit het met een zorgverzekering voor de gevluchte Oekraïners?

Er is een subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg via CAK beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de webpagina van het CAK, Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Voor informatie in het Oekraïens, Engels en Nederlands, kijk op de webpagina van de Zorgverzekeringslijn

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne hebben gedurende hun tijdelijk verblijf in Nederland recht op leefgeld.

De regels voor opvang en leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland gaan veranderen. Dat gebeurt in twee stappen: in december 2022 en in februari 2023. De regels staan beschreven in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Op Factsheets nieuwe regels voor leefgeld en opvang | Publicatie | Rijksoverheid.nl leest u in verschillende talen wat er precies verandert en wat dit betekent voor u en uw gezin.

Ik wil graag helpen. Hoe kan ik dat doen?

Wij vinden het fantastisch dat zoveel mensen willen helpen. Dank daarvoor! Hulp is op twee manieren mogelijk:

 • U kunt zich bij Welsun aanmelden als vrijwilliger om mee te helpen bij de huisvesting of bij de ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen in Landgraaf. Stuur hiertoe een mailbericht naar UKR@welsun.nl.
 • U kunt bij Welsun melden dat u spullen wilt doneren. Dit gaat ook via mailadres UKR@welsun.nl.  
  De gemeente Landgraaf heeft veelvuldig overleg met andere gemeenten in de regio. Is er in de ene gemeente een overschot aan bepaalde spullen, dan wordt dit gedeeld met andere gemeenten. Uw spullen komen dus in ieder geval goed terecht en worden enorm gewaardeerd. 

Waar zijn de opvanglocaties in Landgraaf?

Opvanglocaties

 • Banenbergpassage 2
 • Europaweg-Noord 132-144
 • Hereweg 52-58
 • Hoofdstraat 79
 • Hoogstraat 161 en 163
 • Kerkplein 28-30
 • Overstehofweg 14
 • Ruiterstraat 5
 • Ruiterstraat 8, 8a en 8b

Eisen aan opvanglocaties

We beoordelen een mogelijke opvanglocatie op een aantal punten: 

 •    Het pand moet op korte termijn ingezet kunnen worden
 •    De aanwezigheid van sanitaire voorzieningen
 •    De aanwezigheid van een keuken
 •    Of er sprake is van voldoende mate van privacy
 •    Of het pand geschikt is om ten minste zes maanden te kunnen worden gebruikt voor dit doel.